RPH Minggu 34-36

Minggu 34


 

Tarikh: 17 Ogos 2009 Hari: Isnin

Kelas                         

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

KHB- Perdagangan dan Keusahawanan

Tajuk

4.3 Dokumen Perniagaan

Subtajuk

a. Kepentingan Dokumen

Objektif

1. Menjelaskan jenis dokumen

2. Menjelaskan kepentingan menyimpan dokumen

3. Menjelaskan cara menyimpan dokumen

ABM

Buku teks, halaman 333 - 334

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Menghormati Orang Yang lebih Tua

Refleksi

Pelajar memahami jenis-jenis dokumen yang digunakan dalam perniagaan. Sebanyak 40% orang pelajar menyatakan cara penyimpanan dokumen yang selamat adalah melalui cara manual di mana disimpan di dalam fail. Manakala seramai 60% orang pelajar bersetuju cara penyimpanan dokumen paling selamat melalui penyimpanan dalam bentuk disket atau cd.

Tingkatan

3H (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR

Peperiksaan : a) Sejarah – Kertas I

b) Bahasa Melayu – Kertas I & II


 

Tarikh: 18 Ogos 2009 Hari: Selasa

Tingkatan

3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR

Peperiksaan : a) Geografi – Kertas I

b) Bahasa Inggeris – Kertas I & II

Tingkatan

1C (Masa: 4.35 – 5.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

a. Anyaman

Bidang

Kraf Tradisional

Objektif

1. Mengkaji fungsi dan jenis

2. Mengkaji alat, bahan dan teknik yang sesuai

3. Mengkaji asal usul seni anyaman

Aktiviti

Melukis jenis anyaman

Penerapan Nilai

Semangat Menyambut Hari Kemerdekaan

Penyerapan Ilmu

Sejarah

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pembaris, pemadam, warna pelbagai media

Refleksi

Pelajar menghasilkan lukisan anyaman dengan idea pelbagai jenis kelarai anyaman. Sebanyak 100% pelajar menghantar tugasan masing-masing sebaik sahaja masa tamat.


 

Tarikh: 19 Ogos 2009 Hari: Rabu

Tingkatan

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

a. Anyaman

Bidang

Kraf Tradisional

Objektif

1. Mengkaji fungsi dan jenis

2. Mengkaji alat, bahan dan teknik yang sesuai

3. Mengkaji asal usul seni anyaman

Aktiviti

Melukis jenis anyaman

Penerapan Nilai

Semangat Menyambut Hari Kemerdekaan

Penyerapan Ilmu

Sejarah

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pembaris, pemadam, warna pelbagai media

Refleksi

Pelajar menghasilkan lukisan anyaman dengan idea pelbagai jenis kelarai anyaman. Sebanyak 100% pelajar menghantar tugasan masing-masing sebaik sahaja masa tamat.


 

Tarikh: 20 Ogos 2009 Hari: Khamis

Tingkatan

1M (Masa: 2:00 – 3.10)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

a. Anyaman

Bidang

Kraf Tradisional

Objektif

1. Mengkaji fungsi dan jenis

2. Mengkaji alat, bahan dan teknik yang sesuai

3. Mengkaji asal usul seni anyaman

Aktiviti

Melukis jenis anyaman

Penerapan Nilai

Semangat Menyambut Hari Kemerdekaan

Penyerapan Ilmu

Sejarah

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pembaris, pemadam, warna pelbagai media

Refleksi

Pelajar menghasilkan lukisan anyaman dengan idea pelbagai jenis kelarai anyaman. Sebanyak 100% pelajar menghantar tugasan masing-masing sebaik sahaja masa tamat.

Kelas                     

 1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

KHB- Perdagangan dan Keusahawanan

Tajuk

4.3 Dokumen Perniagaan

Subtajuk

b. Jenis Dokumen

Objektif

1. Menyenaraikan jenis-jenis dokumen perniagaan

2. Mengkelaskan dokumen perniagaan sebelum, semasa dan selepas urusniaga

ABM

Buku teks, halaman 335 - 345

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Bertanggungjawab

Refleksi

Pelajar mengetahui jenis-jenis dokumen perniagaaan. Seramai 10% pelajar memahami sepenuhnya pengkelasan dokumen perniagaan mengikut peringkat. Manakala 90% pelajar lagi memerlukan bimbingan daripada guru untuk menerangkan secara terperinci berkaitan tajuk tersebut.

Tingkatan

3H (Masa: 4.35 – 5.10)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR

Peperiksaan : a) Pendidikan Islam

b) Kemahiran Hidup Bersepadu – ERT


 

Tarikh: 21 Ogos 2009 Hari: Jumaat

Tingkatan

3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR

Peperiksaan : a) Matematik – Kertas I & II

Tingkatan

1L (Masa: 2.35 – 3.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

a. Anyaman

Bidang

Kraf Tradisional

Objektif

1. Mengkaji fungsi dan jenis

2. Mengkaji alat, bahan dan teknik yang sesuai

3. Mengkaji asal usul seni anyaman

Aktiviti

Melukis jenis anyaman

Penerapan Nilai

Semangat Menyambut Hari Kemerdekaan

Penyerapan Ilmu

Sejarah

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pembaris, pemadam, warna pelbagai media

Refleksi

Pelajar menghasilkan lukisan anyaman dengan idea pelbagai jenis kelarai anyaman. Sebanyak 100% pelajar menghantar tugasan masing-masing sebaik sahaja masa tamat.


 

Minggu 35


 

Tarikh: 24 - 28 Ogos 2009 Hari: Isnin - Jumaat

Cuti Pertengahan Tahun – 1 Minggu


 

Minggu 36


 

Tarikh: 31 Ogos 2009 Hari: Isnin

Cuti - Hari Kemerdekaan


 

Tarikh: 1 September 2009 Hari: Selasa

Tingkatan

3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Unit 28: Pengguna Bijaksana Hak Terbela

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Tahukah Anda?

Objektif

1. Mengenal pasti hak pengguna

2. Mengetahu kepentingan pendidikan kepenggunaan

3. Menggunakan pengetahuan kepenggunaan dalam menegakkan hak sebagai pengguna

Prosedur

Sistematik

ABM

Halaman 169 - 171

Penerapan Nilai

Hak sebagai pengguna bijaksana

Penilaian

Pelajar memahami kesemua hak-hak diri sendiri sebagai pengguna

Refleksi

Pelajar menyatakan pendapat tentang pengalaman mereka sendiri berhadapan dengan peniaga yang tidak bertanggungjawab. Kini, pelajar mengetahui apakah tindakan yang perlu diambil apabila berhadapan dengan peniaga tersebut. Sebanyak 100% pelajar menyiapkan latihan dalam buku teks.

Tingkatan

1C (Masa: 4.35 – 5.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Lukisan

Bidang

Seni Halus

Objektif

1. Menggunakan asas seni reka dalam menghasilkan kerja seni

2. Melakar bentuk manusia dan proses melukis

3. Menyemai matlamat hidup dalam diri pelajar

Aktiviti

Melukis tajuk: Cita-Cita Saya

Penerapan Nilai

Berfikiran positif dan motivasi diri

Penyerapan Ilmu

Bahasa Melayu

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, warna

Refleksi

Semua pelajar menunjukkan hasil kerja yang baik. Masing-masing melukis jenis pekerjaan pada masa hadapan. Guru memberi motivasi kepada pelajar supaya mempunyai pendirian dan semangat yang tinggi dalam proses pembelajaran untuk mencapai cita-cita yang diimpikan oleh setiap pelajar. Sebanyak 100% pelajar menunjukkan respon positif menerima nasihat guru. Sebaik masa berakhir, semua pelajar menghantar tugasan masing-masing.


 

Tarikh: 2 September 2009 Hari: Rabu

Tingkatan

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Lukisan

Bidang

Seni Halus

Objektif

1. Menggunakan asas seni reka dalam menghasilkan kerja seni

2. Melakar bentuk manusia dan proses melukis

3. Menyemai matlamat hidup dalam diri pelajar

Aktiviti

Melukis tajuk: Cita-Cita Saya

Penerapan Nilai

Berfikiran positif dan motivasi diri

Penyerapan Ilmu

Bahasa Melayu

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, warna

Refleksi

Semua pelajar kelas 1D menunjukkan hasil kerja yang baik. Masing-masing melukis jenis pekerjaan pada masa hadapan. Guru memberi motivasi kepada pelajar supaya mempunyai pendirian dan semangat yang tinggi dalam proses pembelajaran untuk mencapai cita-cita yang diimpikan oleh setiap pelajar. Sebanyak 100% pelajar dari kelas 1D menunjukkan respon positif menerima nasihat guru. Sebaik masa berakhir, semua pelajar menghantar tugasan masing-masing.

Manakala kelas 1K, hanya 80% pelajar menghantar tugasan mereka manakala 20% lagi tidak menghantar tugasan. Namun, semua pelajar memberi penumpuan semasa guru memberi galakkan kepada pelajar untuk berusaha dalam pelajaran demi mencapai cita-cita diidamkan masing-masing.


 

Tarikh: 3 September 2009 Hari: Khamis

Tingkatan

1M (Masa: 2:00 – 3.10)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Lukisan

Bidang

Seni Halus

Objektif

1. Menggunakan asas seni reka dalam menghasilkan kerja seni

2. Melakar bentuk manusia dan proses melukis

3. Menyemai matlamat hidup dalam diri pelajar

Aktiviti

Melukis tajuk: Cita-Cita Saya

Penerapan Nilai

Berfikiran positif dan motivasi diri

Penyerapan Ilmu

Bahasa Melayu

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, warna

Refleksi

Sebanyak 100% pelajar menghantar tugasan masing-masing walaupun terdapat beberapa pelajar yang menghantar lukisan tanpa warna. Semasa memberi nasihat dan galakan kepada pelajar hanya 40% pelajar sahaja yang member perhatian, manakala 60% pelajar lagi tidak memberi tumpuan semasa penerangan diberikan.

Kelas                     

 1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

KHB- Perdagangan dan Keusahawanan

Tajuk

4.3 Dokumen Perniagaan

Subtajuk

c. Maklumat penting dalam dokumen

Objektif

1. Mengenal pasti maklumat penting dalam dokumen

2. Menentukan dokumen bagi kegunaan penyediaan akaun

3. Membezakan diskaun tunai dan diskaun urusniaga

4. Mengira diskaun dan syarat pembayaran

ABM

Buku teks, halaman 346 - 350

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Gigih

Refleksi

Seramai 100% pelajar memahami kesemua maklumat penting yang perlu ada semasa penyediaan dokumen.

Tingkatan

3H (Masa: 4.35 – 5.10)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Unit 28: Pengguna Bijaksana Hak Terbela

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Tahukah Anda?

Objektif

1. Mengenal pasti hak pengguna

2. Mengetahu kepentingan pendidikan kepenggunaan

3. Menggunakan pengetahuan kepenggunaan dalam menegakkan hak sebagai pengguna

Prosedur

Sistematik

ABM

Halaman 169 - 171

Penerapan Nilai

Hak kita sebagai pengguna yang bijaksana

Penilaian

Pelajar memahami kesemua hak-hak diri sendiri sebagai pengguna

Refleksi

Pelajar menyatakan pendapat tentang pengalaman mereka sendiri berhadapan dengan peniaga yang tidak bertanggungjawab. Kini, pelajar mengetahui apakah tindakan yang perlu diambil apabila berhadapan dengan peniaga tersebut. Sebanyak 72% pelajar menyiapkan latihan dalam buku teks. Manakala 28% pelajar lagi tidak menghantar latihan.


 

Tarikh: 4 September 2009 Hari: Jumaat

Tingkatan

3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Unit 28: Pengguna Bijaksana Hak Terbela

Tajuk Khas

Pedoman Bersama/ Iktibar Bersama/ Apakah Tindakan Anda?

Objektif

1. Mengenal pasti hak pengguna

2. Mengetahu kepentingan pendidikan kepenggunaan

3. Menggunakan pengetahuan kepenggunaan dalam menegakkan hak sebagai pengguna

Prosedur

Sistematik

ABM

Halaman 172 - 174

Penerapan Nilai

Pengguna yang bijak memilih barangan

Penilaian

Pelajar mengetahui cara untuk membuat aduan dan mengambil tindakan terhadap peniaga yang menjual barangan tidak menepati kualiti barangan

Refleksi

Pelajar menyatakan panduan apabila berhadapan dengan jurujual secara langsung yang datang ke rumah mereka. Setiap pelajar berazam untuk menggunakan panduan tersebuat apabila menghadapi situasi berdepan dengan jurujual. Sebanyak 100% pelajar daripada kelas 3B dan kelas 3F/3G aktif dalam sesi perbincangan mengenai permasalahan yang dihadapi pengguna pada masa sekarang.

Tingkatan

1L (Masa: 2.35 – 3.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Lukisan

Bidang

Seni Halus

Objektif

1. Menggunakan asas seni reka dalam menghasilkan kerja seni

2. Melakar bentuk manusia dan proses melukis

3. Menyemai matlamat hidup dalam diri pelajar

Aktiviti

Melukis tajuk: Cita-Cita Saya

Penerapan Nilai

Berfikiran positif dan motivasi diri

Penyerapan Ilmu

Bahasa Melayu

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, warna

Refleksi

Semua pelajar menghantar tugasan masing-masing sebaik sahaja masa tamat. Pelajar menghasilkan lukisan dengan idea yang baik. Setiap pelajar mempunyai cita-cita tinggi dan guru menggunakan kesempatan ini untuk memberi motivasi dan semangat kepada pelajar untuk berusaha lebih gigih dalam pelajaran. Guru mengingatkan pelajar bahawa kejayaan terletak dalam tangan masing-masing. Semua pelajar memberi kerjasama positif semasa guru memberi penerangan.


EmoticonEmoticon