RPH Minggu 7-10

Minggu 7

Tarikh: 11 Februari 2009 Hari: Rabu

Tingkatan

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Garisan (Membuat garisan dengan pelbagai bahan)

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Menerapkan teknik membuat garisan menggunakan pelbagai bahan kepada pelajar

2. Pelajar dapat memahami teknik garisan dan mengaplikasi dalam bentuk lukisan

3. Pelajar mengetahui pentingnya sikap berdikari dalam diri seseorang pelajar

Aktiviti

Melukis bertemakan tajuk 'bebas'

Penerapan Nilai

Berdikari

Penyerapan Ilmu

Matematik

Alat Bantu Mengajar

Pensel, kertas lukisan, pemadam, pen, warna air, warna pensel,berus warna

Refleksi

Pelajar memberi idea kreatif dalam lukisan


Tarikh: 12 Februari 2009 Hari: Khamis

Tingkatan

1M (Masa: 2:00 – 3.10)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Warna (Jenis-jenis warna)

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Pelajar memahami jenis-jenis warna dan jenis gubahan warna

2. Pelajar memberi pendapat berkenaan objek berwarna dalam bilik kelas

3. Sikap bertanggungjawab mesti ada dalam diri manusia

Aktiviti

Membuat sesi soal jawab berkenaan objek berwarna yang terdapat di muka bumi

Penerapan Nilai

Bertanggungjawab

Penyerapan Ilmu

Geografi

Alat Bantu Mengajar

Pen, pemadam, papan hitam, kapur tulis

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan objek-objek berwarna dan megetahui kepentingan memelihara sumber alam

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

KHB-Reka Bentuk & Teknologi

Tajuk

Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Subtajuk

2.1 Pengenalan Reka Bentuk dan Teknologi

Objektif

i. Menyatakan definisi reka bentuk dan teknologi

ii.Mengenal pasti faktor utama reka bentuk

iii.Mengenal pasti sifat bahan dan kegunaannya

ABM

Buku teks, halaman 10 - 12

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Berjimat cermat

Refleksi

Pelajar memahami faktor-faktor pemilihan reka bentuk projek

Tingkatan

3H (Masa: 4.35 – 5.10)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Gerak Gempur Sains Kertas II


Tarikh: 13 Februari 2009 Hari: Jumaat

Tingkatan

3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Gerak Gempur Matematik Kertas I & II

Tingkatan

1L (Masa: 1.25 – 2.35)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Warna (Jenis-jenis warna)

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Pelajar memahami jenis-jenis warna dan jenis gubahan warna

2. Pelajar memberi pendapat berkenaan objek berwarna dalam bilik kelas

3. Pelajar memahami pentingnya peka terhadap alam sekitar

Aktiviti

Membuat sesi soal jawab berkenaan perkara di ajar

Penerapan Nilai

Peka terhadap alam sekitar

Penyerapan Ilmu

Geografi

Alat Bantu Mengajar

Meja, kerusi, baju sekolah, kertas notis berwarna, kipas

Refleksi

Pelajar memahami kepentingan warna dalam kehidupan seharian


Tarikh: 14 Februari 2009 Hari: Sabtu (Kelas Ganti)

Tingkatan

3B (Masa: 12.10 – 12.45), 3F/3G (Masa: 3.20 – 4.30)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Pekerja Beretika Negara Terbilang

Tajuk Khas

Tahukah anda? Praktikkan bersama-sama

Objektif

1. Mengenal pasti ciri amanah seseorang pekerja

2. Menyedari kepentingan sikap amanah sewaktu melaksanakan tugas

3. Mengamalkan sikap amanah semasa melaksanakan tugas

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Pembentangan hasil kerja pelajar

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 10 -12

Penerapan Nilai

1. Ciri-ciri menjadi seorang pekerja yang cemerlang

2. Ciri-ciri etika kerja yang harus dicontohi

3. Kesan negatif yang diterima jika bersikap tidak amanah

Penilaian

Pelajar dpt membezakan ciri-ciri amanah dan tidak amanah

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan pendapat mengenai etika kerja di negara kita

Tingkatan

1L (Masa:12.45 – 1.55)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Warna (Warna sekunder)

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Mengaplikasi teknik warna sekunder dalam bentuk lukisan dan warna

2. Menggunakan teknik mewarna yang betul

3. Memupuk sikap kerajinan dalam setiap diri pelajar

Aktiviti

Melukis dan mewarna

Penerapan Nilai

Kerajinan

Penyerapan Ilmu

Pendidikan Moral

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pemadam, kertas lukisan, warna air, warna pensel, berus warna

Refleksi

Pelajar dapat mengaplikasi teknik warna sekunder


Minggu 8

Tarikh: 16 Februari 2009 Hari: Isnin

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

KHB-Reka Bentuk & Teknologi

Tajuk

Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Subtajuk

2.4 Alatan Tangan dan Mesin

Objektif

i. Mengenal pasti nama dan fungsi alatan tangan dan mesin

ii.Menerangkan cara mengukur, menanda, memotong, dan mencantumkan bahagian projek

iii. Menyenaraikan alat dan bahan kemasan yang sesuai dengan projek

ABM

Buku teks, halaman 12 - 37

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Bertanggungjawab

Refleksi

Pelajar menyiapkan tugasan diberi

Tingkatan

3H (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Pekerja Beretika Negara Terbilang

Tajuk Khas

Tahukah anda? Praktikkan bersama-sama

Objektif

1. Mengenal pasti ciri amanah seseorang pekerja

2. Menyedari kepentingan sikap amanah sewaktu melaksanakan tugas

3. Mengamalkan sikap amanah semasa melaksanakan tugas

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Pembentangan hasil kerja pelajar

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 8 -12

Penerapan Nilai

1. Ciri-ciri menjadi seorang pekerja yang cemerlang

2. Ciri-ciri etika kerja yang harus dicontohi

3. Kesan negatif yang diterima jika bersikap tidak amanah

Penilaian

Pelajar dapat membezakan ciri-ciri amanah dan tidak amanah

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan pendapat mengenai etika kerja di negara kita


Tarikh: 17 Februari 2009 Hari: Selasa

Tingkatan

3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Harga Diriku, Maruah Hidupku

Tajuk Khas

Fikir dan jawab/ Bincangkan bersama-sama

Objektif

1. Mengenal pasti amalan menjaga maruah dan harga diri

2. Menyedari kepentingan menjaga maruah dan harga diri

3. Mempraktikkan cara hidup sihat masa kini

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Pembentangan hasil kerja pelajar

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 14 - 19

Penerapan Nilai

Kasih sayang

Penilaian

Pelajar dapat membentangkan hasil kerja dengan baik

Refleksi

Pelajar menyatakan pendapat cara-cara meningkatkan harga diri

Tingkatan

1C (Masa: 4.35 – 5.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Warna (Jenis-jenis warna)

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Pelajar memahami jenis-jenis warna dan jenis gubahan warna

2. Pelajar memberi pendapat berkenaan objek berwarna dalam bilik kelas

3. Menerangkan sikap hemah tinggi yang perlu diamalkan oleh setiap pelajar

Aktiviti

Membuat sesi soal jawab berkenaan perkara di ajar

Penerapan Nilai

Berhemah Tinggi

Penyerapan Ilmu

Sejarah

Alat Bantu Mengajar

Meja, kerusi, baju sekolah, kertas notis berwarna, kipas

Refleksi

Pelajar memahami kepentingan warna dalam kehidupan seharian


Tarikh: 18 Februari 2009 Hari: Rabu

Tingkatan

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Warna ( Jenis-jenis warna)

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Pelajar memahami jenis-jenis warna dan jenis gubahan warna

2. Pelajar memberi pendapat berkenaan objek berwarna dalam bilik kelas

3. Sikap bantu-membantu amat penting diterapkan dalam diri seseorang pelajar

Aktiviti

Membuat sesi soal jawab berkenaan perkara di ajar

Penerapan Nilai

Bantu-membantu

Penyerapan Ilmu

Bahasa Melaysia

Alat Bantu Mengajar

Meja, kerusi, baju sekolah, kertas notis berwarna, kipas

Refleksi

Pelajar memahami kepentingan warna dalam kehidupan seharian


Tarikh: 19 Februari 2009 Hari: Khamis

Tingkatan

1M (Masa: 2:00 – 3.10)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Jalinan (Mengenal jenis dan teknik menghasilkan jalinan)

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Membezakan jalinan sentuh dan jalinan tampak

2. Membuat hasil jalinan dengan menggunakan pelbagai media

3. Menerangkan pentingnya sikap sederhana dalam kehidupan

Aktiviti

Menunjukkan contoh-contoh jalinan tampak kepada pelajar

Penerapan Nilai

Kesederhanaan

Penyerapan Ilmu

Bahasa Malaysia

Alat Bantu Mengajar

Alat tulis dan kertas lukisan

Refleksi

Pelajar menyuarakan pendapat contoh-contoh jalinan sentuh

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

KHB-Reka Bentuk & Teknologi

Tajuk

Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Subtajuk

2.4 Alatan tangan dan mesin

Objektif

1. Mengenal pasti nama dan fungsi alatan tangan dan mesin

2. Membuat latihan soalan objektif bagi perkara diajar

3. Membuat penyemakan jawapan Bab 2 bersama-sama

ABM

Buku teks, halaman 13 - 22

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Bersederhana

Refleksi

Pelajar menyiapkan tugasan diberi

Tingkatan

3H (Masa: 4.35 – 5.10)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Harga Diriku, Maruah Hidupku

Tajuk Khas

Fikir dan jawab/ Bincangkan bersama-sama

Objektif

1. Mengenal pasti amalan menjaga maruah dan harga diri

2. Menyedari kepentingan menjaga maruah dan harga diri

3. Mempraktikkan cara hidup sihat masa kini

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 14 - 19

Penerapan Nilai

Kasih sayang terhadap keluarga

Penilaian

Pelajar memahami pentingnya menjaga maruah dan harga diri

Refleksi

Pelajar menyatakan pendapat cara-cara meningkatkan harga diri


Tarikh: 20 Februari 2009 Hari: Jumaat

Tingkatan

3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Tugasku Tanggungjawabku

Tajuk Khas

Apakah tindakan anda?/ Renung bersama/ Bincangkan bersama-sama/ Projek bersama

Objektif

1. Mengenal pasti ciri-ciri seorang yang bertanggungjawab

2. Menyedari kepentingan sikap bertanggungjawab

3. Melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 20 - 25

Penerapan Nilai

Kebebasan bersuara

Penilaian

Pelajar mengetahui pentingnya sikap bertanggungjawab sebagai seorang pelajar dan pekerja

Refleksi

Pelajar membentangkan hasil kerja berkumpulan mengenai kerjaya di pilih

Tingkatan

1L (Masa: 2.35 – 3.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Jalinan (Mengenal jenis dan teknik menghasilkan jalinan)

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Membezakan jalinan sentuh dan jalinan tampak

2. Membuat hasil jalinan dengan menggunakan pelbagai media

3. Menerangkan pentingnya sikap sederhana dalam kehidupan

Aktiviti

Menunjukkan contoh-contoh jalinan tampak kepada pelajar

Penerapan Nilai

Kesederhanaan

Penyerapan Ilmu

Geografi

Alat Bantu Mengajar

Alat tulis dan kertas lukisan

Refleksi

Pelajar memberi pendapat contoh-contoh jalinan sentuh


Minggu 9

Tarikh: 23 Februari 2009 Hari: Isnin

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

KHB-Reka Bentuk & Teknologi

Tajuk

Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Subtajuk

2.6 Reka Bentuk Projek

Objektif

1. Mengenal pasti masalah yang hendak diselesaikan

2. Mengumpul maklumat dan data

ABM

Buku teks, halaman 37 - 40

KBKK

Menganalisa data

Nilai Murni

Kerjasama

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan cara untuk mengumpul data

Tingkatan

3H (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Tugasku Tanggungjawabku

Tajuk Khas

Apakah tindakan anda?/ Renung bersama/ Bincangkan bersama-sama/ Projek bersama

Objektif

1. Mengenal pasti ciri-ciri seorang yang bertanggungjawab

2. Menyedari kepentingan sikap bertanggungjawab

3. Melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 20 - 25

Penerapan Nilai

Hemah tinggi

Penilaian

Pelajar mengetahui pentingnya sikap bertanggungjawab sebagai seorang pelajar dan pekerja

Refleksi

Pelajar membentangkan hasil kerja berkumpulan mengenai kerjaya di pilih


Tarikh: 24 Februari 2009 Hari: Selasa

Tingkatan

3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Amalan Berbudi Hidup Sejahtera

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Iktibar Bersama/ Pedoman Bersama/ Apakah Tindakan Anda

Objektif

1. Memahami kepentingan mengamalkan sikap berhemah tinggi

2. Mengamalkan sikap terbuka terhadap kritikan untuk kemajuan diri

3. Membezakan ciri-ciri berhemah tinggi dan tidak berhemah tinggi

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Pembentangan hasil kerja pelajar

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 26 - 30

Penerapan Nilai

Berdikari

Penilaian

Pelajar dapat membezakan ciri-ciri berhemah tinggi dan tidak berhemah tinggi

Refleksi

Pelajar memberi pendapat ciri-ciri seorang pelajar yang berhemah tinggi

Tingkatan

1C (Masa: 4.35 – 5.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Jalinan (Mengenal jenis dan teknik menghasilkan jalinan)

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Membezakan jalinan sentuh dan jalinan tampak

2. Membuat hasil jalinan dengan menggunakan pelbagai media

3. Menerapkan ciri-ciri berhemah tinggi dalam diri pelajar

Aktiviti

Menunjukkan contoh-contoh jalinan tampak kepada pelajar

Penerapan Nilai

Berhemah tinggi

Penyerapan Ilmu

PK Kemahiran Hidup Bersepadu

Alat Bantu Mengajar

Alat tulis dan kertas lukisan

Refleksi

Pelajar memberi pendapat contoh-contoh jalinan sentuh


Tarikh: 25 Februari 2009 Hari: Rabu

Tingkatan

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Jalinan (Mengenal jenis dan teknik menghasilkan jalinan)

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Membezakan jalinan sentuh dan jalinan tampak

2. Membuat hasil jalinan dengan menggunakan pelbagai media

3. Menerangkan pentingnya bersikap amanah dalam kehidupan

Aktiviti

Menunjukkan contoh-contoh jalinan tampak kepada pelajar

Penerapan Nilai

Amanah

Penyerapan Ilmu

PK Kemahiran Hidup Bersepadu

Alat Bantu Mengajar

Alat tulis dan kertas lukisan

Refleksi

Pelajar memberi pendapat contoh-contoh jalinan sentuh


Tarikh: 26 Februari 2009 Hari: Khamis

Tingkatan

1M (Masa: 2:00 – 3.10)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Rupa

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Mengenal rupa organik dan dan geometri

2. Menghasilkan rupa positif dan negatif

3. Menerangkan kepentingan sikap bertanggungjawab sebagai seorang pelajar

Aktiviti

Menyalin nota dan melukis

Penerapan Nilai

Bertanggungjawab

Penyerapan Ilmu

Pendidikan Moral

Alat Bantu Mengajar

Alat tulis, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar memberi pendapat bagi tajuk lukisannya

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

KHB-Reka Bentuk & Teknologi

Tajuk

Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Subtajuk

2.5 Proses Reka Bentuk

Objektif

1. Menyediakan jadual kerja

2. Menyenaraikan bahan dan alatan yang diperlukan

3. Mengubah suai projek untuk mendapatkan hasil yang lebih berkualiti

4. Membuat penyemakan jawapan Bab 1 bersama-sama

ABM

Buku teks, halaman 26 - 36

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Toleransi

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama baik dalam penyemakan kertas soalan

Tingkatan

3H (Masa: 4.35 – 5.10)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Toleransi Kunci Kedamaian

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Tahukah Anda?/ Apakah Tindakan Anda?

Objektif

1. Mengenal pasti cirri amalan toleransi

2. Mengetahui kepentingan sikap toleransi dalam kehidupan

3. Mengamalkan sikap toleransi dalam penyelesaian masalah

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 31 - 33

Penerapan Nilai

Kerajinan

Penilaian

Pelajar memahami pentingnya bersikap toleransi terhadap semua orang dalam kehidupan seharian

Refleksi

Pelajar menyenaraikan sikap toleransi terhadap semua pihak


Tarikh: 27 Februari 2009 Hari: Jumaat

Tingkatan

3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Toleransi Kunci Kedamaian

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Tahukah Anda?/ Apakah Tindakan Anda?

Objektif

1. Mengenal pasti cirri amalan toleransi

2. Mengetahui kepentingan sikap toleransi dalam kehidupan

3. Mengamalkan sikap toleransi dalam penyelesaian masalah

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 31 - 33

Penerapan Nilai

Kerajinan

Penilaian

Pelajar memahami pentingnya bersikap toleransi terhadap semua orang dalam kehidupan seharian

Refleksi

Pelajar menyenaraikan sikap toleransi terhadap semua pihak

Tingkatan

1L (Masa: 2.35 – 3.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Rupa

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Mengenal rupa organik dan dan geometri

2. Menghasilkan rupa positif dan negatif, dan jenis-jenis muka taip

3. Memupuk sikap bertolak ansur sesama pelajar

Aktiviti

Menyalin nota dan melukis

Penerapan Nilai

Bertolak ansur

Penyerapan Ilmu

Sains

Alat Bantu Mengajar

Alat tulis, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar memahami cara menghasilkan rupa


Minggu 10

Tarikh: 2 Mac 2009 Hari: Isnin

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

KHB-Reka Bentuk & Teknologi

Tajuk

Elektrik

Subtajuk

3.1 Sumber dan kegunaan elektrik

3.2 Jenis wayar dan kerja pendawaian

Objektif

1. Mengenal pasti sumber elektrik

2. Mengenal pasti kegunaan elektrik

3. Mengenal pasti alatan tangan dan fungsinya

ABM

Buku teks, halaman 47 - 55

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Hemah tinggi

Refleksi

Pelajar membuat tugasan diberi

Tingkatan

3H (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Berdikari Tangga Kejayaan

Tajuk Khas

Tahukah Anda?

Objektif

1. Memahamai konsep berdikari untuk mencapai kejayaan

2. Menyedari kepentingan sikap berdikari untuk mencapai kejayaan

3. Berdikari untuk melaksanakan tugas dengan cemerlang tanpa bantuan orang lain

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 36 - 37

Penerapan Nilai

Kasih sayang

Penilaian

Pelajar menyenaraikan ciri-ciri seorang usahawan berjaya

Refleksi

Pelajar memberi pendapat ciri-ciri seorang pelajar berjaya


Tarikh: 3 Mac 2009 Hari: Selasa

Tingkatan

3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Berdikari Tangga Kejayaan

Tajuk Khas

Tahukah Anda?

Objektif

1. Memahami konsep berdikari untuk mencapai kejayaan

2. Menyedari kepentingan sikap berdikari untuk mencapai kejayaan

3. Berdikari untuk melaksanakan tugas dengan cemerlang tanpa bantuan orang lain

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 36 - 37

Penerapan Nilai

Kasih sayang

Penilaian

Pelajar menyenaraikan ciri-ciri seorang usahawan berjaya

Refleksi

Pelajar memberi pendapat ciri-ciri seorang pelajar berjaya

Tingkatan

1C (Masa: 4.35 – 5.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Rupa

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Mengenal rupa organik dan dan geometri

2. Menghasilkan rupa positif dan negatif

3. Menerangkan kepentingan sikap bertanggungjawab sebagai seorang pelajar

Aktiviti

Menyalin nota dan melukis

Penerapan Nilai

Bertanggungjawab

Penyerapan Ilmu

Matematik

Alat Bantu Mengajar

Alat tulis, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar membuat tugasan


Tarikh: 4 Mac 2009 Hari: Rabu

Tingkatan

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Rupa

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Mengenal rupa organik dan dan geometri

2. Menghasilkan rupa positif dan negatif

3. Menerangkan kepentingan sikap bertanggungjawab sebagai seorang pelajar

Aktiviti

Menyalin nota dan melukis

Penerapan Nilai

Bertanggungjawab

Penyerapan Ilmu

Matematik

Alat Bantu Mengajar

Alat tulis, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar melukis dalam kelas


Tarikh: 5 Mac 2009 Hari: Khamis

Tingkatan

1M (Masa: 2:00 – 3.10)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Bentuk

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Membezakan definisi rupa dan bentuk

2. Mengenal pasti jenis-jenis bentuk

3. Menerangkan kepentingan sikap bertolak ansur sesama insan

Aktiviti

Menyalin nota dan melukis

Penerapan Nilai

Bertolak ansur

Penyerapan Ilmu

Sains

Alat Bantu Mengajar

Alat tulis, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar menghantar tugasan membuat lukisan

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

KHB-Reka Bentuk & Teknologi

Tajuk

Elektrik

Subtajuk

3.2 Jenis wayar dan kerja pendawaian

Objektif

1. Mengenal pasti jenis wayar dan kegunaannya

2. Mengenal pasti jenis plag dan fungsinya

3. Membuat pendawaian plag 3 pin 13A

ABM

Buku teks, halaman 53 - 59

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Hormat – menghormati

Refleksi

Pelajar mengetahui jenis-jenis wayar dan plag

Tingkatan

3H (Masa: 4.35 – 5.10)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Berdikari Tangga Kejayaan

Tajuk Khas

Bincang bersama-sama

Objektif

1. Mengenal pasti faktor-faktor kejayaan

2. Memilih salah seorang tokoh/idola yang telah berjaya

3. Menyenaraikan jenis kejayaan yang telah dikecapi

Prosedur

1. Perbincangan bersama guru

2. Perbincangan dalam kumpulan

3. Pembentangan

ABM

Buku teks, halaman 39 - 40

Penerapan Nilai

Kejujuran

Penilaian

Pelajar dapat menyenaraikan faktor-faktor kejayaan

Refleksi

Pelajar membentangkan hasil kerja dengan baik


Tarikh: 6 Mac 2009 Hari: Jumaat

Tingkatan

3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Berdikari Tangga Kejayaan

Tajuk Khas

Bincang bersama-sama

Objektif

1. Mengenal pasti faktor-faktor kejayaan

2. Memilih salah seorang tokoh/idola yang telah berjaya

3. Menyenaraikan jenis kejayaan yang telah dikecapi

Prosedur

1. Perbincangan bersama guru

2. Perbincangan dalam kumpulan

3. Pembentangan

ABM

Buku teks, halaman 39 - 40

Penerapan Nilai

Amanah

Penilaian

Pelajar dapat menyenaraikan faktor-faktor kejayaan

Refleksi

Pelajar membentangkan hasil kerja dengan baik

Tingkatan

1L (Masa: 2.35 – 3.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Bentuk

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Membezakan definisi rupa dan bentuk

2. Mengenal pasti jenis-jenis bentuk

3. Menerangkan kepentingan sikap bertolak ansur sesama insan

Aktiviti

Menyalin nota dan melukis

Penerapan Nilai

Bertolak ansur

Penyerapan Ilmu

Sains

Alat Bantu Mengajar

Alat tulis, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar menghantar tugasan membuat lukisan