RPH Minggu 44-45

Minggu 44


Tarikh: 26 Oktober 2009

Hari: Isnin

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

Kemahiran Hidup Bersepadu (Perdagangan & Keusahawanan)

Tajuk

KHB-Reka Bentuk & Teknologi

Subtajuk

Perdagangan dan Keusahawanan

Objektif

4.2 Penubuhan dan Pengendalian Perniagaan

ABM

1. Latihan Pengayaan A & B

2. Rumusan keseluruhan bab penubuhan perniagaan

3. Sesi soal dan jawab

KBKK

Buku teks, halaman 315 - 331

Nilai Murni

Berdikari

Refleksi

Pelajar membuat latihan pengayaan dalam buku teks. Seramai 84% pelajar memerlukan bimbingan daripada guru untuk menyelesaikan latihan dalam buku teks. Manakala, 16% pelajar lagi boleh mencari jawapan dengan usaha sendiri. Selesai membuat latihan, guru membuat penerangan ringkas tentang rumusan bab 2. Pada hujung masa, guru membuat sesi soal jawab dengan pelajar. Sebanyak 100% pelajar memberi respon yang baik dalam sesi perbincangan.

Tingkatan

3H (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Pelajar tingkatan 3 cuti selepas PMR


Tarikh: 27 Oktober 2009

Hari: Selasa

Tingkatan

3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Pelajar tingkatan 3 cuti selepas PMR

Tingkatan

1C (Masa: 4.35 – 5.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Irama & Pergerakan

Bidang

Seni Lukisan

Objektif

1. Mengenal pasti ciri-ciri irama dan pergerakan

2. Memerhati irama dan pergerakan di alam sekelililng

3. Mengkaji kesan irama dan pergerakan dalam karya-karya seni visual

Aktiviti

Melukis kesan pergerakan tiupan angin kuat dan hujan terhadap pergerakan rambut

Penerapan Nilai

Hormat menghormati

Penyerapan Ilmu

Geografi

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Sesi P&P tidak dapat dijalankan sebab saya mengambil cuti selama 2 hari. Tajuk bagi subjek PSV ini akan diajar pada minggu hadapan sebelum peperiksaan bermula.


Tarikh: 28 Oktober 2009

Hari: Rabu

Tingkatan

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Irama & Pergerakan

Bidang

Seni Lukisan

Objektif

1. Mengenal pasti ciri-ciri irama dan pergerakan

2. Memerhati irama dan pergerakan di alam sekelililng

3. Mengkaji kesan irama dan pergerakan dalam karya-karya seni visual

Aktiviti

Melukis kesan pergerakan tiupan angin kuat dan hujan terhadap pergerakan rambut

Penerapan Nilai

Hormat menghormati

Penyerapan Ilmu

Geografi

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

P&P tidak dapat dijalankan kerana saya masih bercuti. Tajuk ini akan diajar untuk minggu hadapan


Tarikh: 29 Oktober 2009

Hari: Khamis

Tingkatan

1M (Masa: 2:00 – 3.10)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Irama & Pergerakan

Bidang

Seni Lukisan

Objektif

1. Mengenal pasti ciri-ciri irama dan pergerakan

2. Memerhati irama dan pergerakan di alam sekelililng

3. Mengkaji kesan irama dan pergerakan dalam karya-karya seni visual

Aktiviti

Melukis kesan pergerakan tiupan angin kuat dan hujan terhadap pergerakan rambut

Penerapan Nilai

Hormat menghormati

Penyerapan Ilmu

Geografi

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar kreatif dalam menggambarkan kesan tiupan angin terhadap pergerakan rambut manusia. Terdapat idea tambahan dalam lukisan pelajar. Sebanyak 100% pelajar menghantar lukisan sebaik masa tamat.

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

Kemahiran Hidup Bersepadu (Perdagangan & Keusahawanan)

Tajuk

KHB-Reka Bentuk & Teknologi

Subtajuk

Perdagangan dan Keusahawanan

Objektif

4.3 Dokumen Perniagaan

ABM

1. Latihan Pengayaan A & B

2. Rumusan keseluruhan bab dokumen perniagaan

3. Sesi soal dan jawab

KBKK

Buku teks, halaman 351 – 352

Nilai Murni

Berjimat cermat

Refleksi

Semua pelajar memberi kerjasama baik dalam melakukan latihan pengayaan berdasarkan buku teks. Guru memberi penerangan ringkas mengenai dokumen yang diperlukan dalam perniagaan. Terdapat beberapa orang pelajar yang keliru mengenai jenis-jenis dokumen, guru menerangkan satu per satu sehingga pelajar memahami setiap jenis dokumen dan dapat membezakan semua dokumen dalam perniagaan. Sebaik loceng berbunyi, sebanyak 84% pelajar menghantar tugasan manakala 16% pelajar lagi akan menghantar tugasan latihan bagi keesokkan harinya.

Tingkatan

3H (Masa: 4.35 – 5.10)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Pelajar tingkatan 3 cuti selepas PMR


Tarikh: 30 Oktober 2009

Hari: Jumaat

Tingkatan

3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Pelajar tingkatan 3 cuti selepas PMR

Tingkatan

1L (Masa: 2.35 – 3.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Irama & Pergerakan

Bidang

Seni Lukisan

Objektif

1. Mengenal pasti ciri-ciri irama dan pergerakan

2. Memerhati irama dan pergerakan di alam sekelililng

3. Mengkaji kesan irama dan pergerakan dalam karya-karya seni visual

Aktiviti

Melukis kesan pergerakan tiupan angin kuat dan hujan terhadap pergerakan rambut

Penerapan Nilai

Hormat menghormati

Penyerapan Ilmu

Geografi

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Sebanyak 80% pelajar mempunyai daya usaha sendiri dalam melakukan tugasan ini. Manakala 20% pelajar lagi memerlukan bimbingan daripada guru untuk menggambarkan suasana pergerakan angin dalam karya seni lukisan. Guru menerangkan secara terperinci cara menghasilkan kesan daripada tiupan angin kuat dalam lukisan kepada pelajar. Semua pelajar menghantar lukisan sebaik sahaja masa tamat.


Minggu 43


Tarikh: 2 November 2009 Hari: Isnin

Cuti Peristiwa


Tarikh: 3 November 2009

Hari: Selasa

Tingkatan

3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Pelajar tingkatan 3 cuti selepas PMR

Tingkatan

1C (Masa: 4.35 – 5.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

1. Lukisan

2. Irama & Pergerakan

Bidang

Seni halus

Objektif

1. Mengenal pasti pelbagai jenis alat, bahan dan media yang sesuai untuk melukis

2. Mempelajari proses melukis dan cara persembahan

3. Mendapat pengetahuan am tentang lukisan sebagai satu cabang seni halus

4. Mengenal pasti ciri-ciri irama dan pergerakan

5. Memerhati irama dan pergerakan di alam sekelililng

6. Mengkaji kesan irama dan pergerakan dalam karya-karya seni visual

Aktiviti

Menghasilkan karya lukisan menggunakan teknik ton dan gosokan

Penerapan Nilai

Berusaha bersungguh-sungguh

Penyerapan Ilmu

Pendidikan Seni

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam dan warna

Refleksi


Tarikh: 4 November 2009

Hari: Rabu

Tingkatan

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

1. Lukisan

2. Irama & Pergerakan

Bidang

Seni halus

Objektif

1. Mengenal pasti pelbagai jenis alat, bahan dan media yang sesuai untuk melukis

2. Mempelajari proses melukis dan cara persembahan

3. Mendapat pengetahuan am tentang lukisan sebagai satu cabang seni halus

4. Mengenal pasti ciri-ciri irama dan pergerakan

5. Memerhati irama dan pergerakan di alam sekelililng

6. Mengkaji kesan irama dan pergerakan dalam karya-karya seni visual

Aktiviti

Menghasilkan karya lukisan menggunakan teknik ton dan gosokan

Penerapan Nilai

Berusaha bersungguh-sungguh

Penyerapan Ilmu

Pendidikan Seni

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam dan warna

Refleksi


Tarikh: 5 November 2009 Hari: Khamis

Peperiksaan Akhir Tahun

Bahasa Cina/ Bahasa Iban/ Pendidikan Islam

Masa: 4.30 – 6.20p.m


Tarikh: 6 November 2009 Hari: Jumaat

Peperiksaan Akhir Tahun

  1. Pendidikan Seni Visual

Masa: 2.00 – 3.00p.m

2) Kemahiran Hidup Bersepadu

Masa: 3.30 – 5.00p.m