RPH Minggu 42-43

Minggu 42


Tarikh: 12 Oktober 2009 Hari: Isnin

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

Kemahiran Hidup Bersepadu (Perdagangan & Keusahawanan)

Tajuk

Bab 3 hingga Bab 5

Subtajuk

1.3 Langkah menubuhkan perniagaan kecil

1.4 Jenis dokumen perniagaan

1.5 Bidang pengeluaran

Perkara

Kerja Kursus

Objektif

Memberi peluang kepada pelajar untuk menyiapkan semua kerja kursus terutama bagi bab 3 hingga bab 5

ABM

Buku teks, halaman 332 – 361

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Berdikari

Refleksi

Semua pelajar membaiki dan menambah maklumat pada kerja kursus masing-masing. Sebanyak 84% pelajar yang belum siap sepenuhnya kerja kursus. Manakala 16% pelajar lagi telah menyiapkan kerja kursus bagi bab 3, 4 dan 5. Sebaik masa tamat pelajar menghantar kerja kursus. Daripada kerja kursus yang diterima, sebanyak 38% pelajar telah menyiapkan sepenuhnya kerja kursus. Bagi 46% pelajar lagi akan menyambung semula kerja kursus pada hari Khamis.

Tingkatan

3H (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Penilaian Menengah Rendah (PMR)


Tarikh: 13 Oktober 2009 Hari: Selasa

Tingkatan

3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Penilaian Menengah Rendah (PMR)

Tingkatan

1C (Masa: 4.35 – 5.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Penegasan

Bidang

Seni Lukis

Objektif

1. Mengenal ciri-ciri penegasan

2. Memerhati penegasan di alam sekeliling, pada benda alam dan juga benda buatan manusia

3. Mengkaji cara-cara menimbulkan penegasan dalam penghasilan seni visual

Aktiviti

Mereka pakaian terbaru

Penerapan Nilai

Kreatif dan inovatif

Penyerapan Ilmu

P. Seni

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, warna

Refleksi

Sebanyak 20% pelajar menghantar tugasan sebaik masa tamat. Manakala 80% pelajar lagi akan menghantar tugasan keesokan harinya. Daripada pemerhatian terhadap tugasan yang di hantar, terdapat beberapa orang pelajar yang mempunyai bakat seni semulajadi. Contohnya, seorang pelajar telah mereka bentuk 4 helai pakaian terbaru yang seakan-akan seorang pereka fesyen yang professional. Pelajar ini juga telah menghasilkan beberapa lukisan yang mengkagumkan.


Tarikh: 14 Oktober 2009 Hari: Rabu

Tingkatan

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Penegasan

Bidang

Seni Lukis

Objektif

1. Mengenal ciri-ciri penegasan

2. Memerhati penegasan di alam sekeliling, pada benda alam dan juga benda buatan manusia

3. Mengkaji cara-cara menimbulkan penegasan dalam penghasilan seni visual

Aktiviti

Mereka pakaian terbaru

Penerapan Nilai

Kreatif dan inovatif

Penyerapan Ilmu

P. Seni

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, warna

Refleksi

Sebanyak 100% pelajar menghantar tugasan sebaik masa tamat.


Tarikh: 15 Oktober 2009 Hari: Khamis

Tingkatan

1M (Masa: 2:00 – 3.10)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Penegasan

Bidang

Seni Lukis

Objektif

1. Mengenal ciri-ciri penegasan

2. Memerhati penegasan di alam sekeliling, pada benda alam dan juga benda buatan manusia

3. Mengkaji cara-cara menimbulkan penegasan dalam penghasilan seni visual

Aktiviti

Mereka pakaian terbaru

Penerapan Nilai

Kreatif dan inovatif

Penyerapan Ilmu

P. Seni

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, warna

Refleksi

Sebanyak 46% pelajar menyambung semula kerja kursus yang belum siap. Tepat jam 4.00p.m pelajar tersebut menghantar tugasan. Semua tugasan telah diterima.

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

Kemahiran Hidup Bersepadu (Perdagangan & Keusahawanan)

Tajuk

Bab 3, 4 & 5

Subtajuk

1.3 Langkah menubuhkan perniagaan kecil

1.4 Jenis dokumen perniagaan

1.5 Bidang pengeluaran

Perkara

Kerja Kursus

Objektif

Memberi peluang kepada pelajar untuk menyiapkan semua kerja kursus terutama bagi bab 3 hingga bab 5

ABM

Buku teks, halaman 332 – 361

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Berdikari

Refleksi

Semua pelajar telah menyiapkan kesemua tugasan kerja kursus yang merangkumi bab 3, 4 dan 5. Guru mengingatkan pelajar untuk menyiapkan tugasan bab lain bagi minggu hadapan.

Tingkatan

3H (Masa: 4.35 – 5.10)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Pelajar tingkatan 3 cuti selepas PMR


Tarikh: 16 Oktober 2009 Hari: Jumaat

Tingkatan

3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Pelajar tingkatan 3 cuti selepas PMR

Tingkatan

1L (Masa: 2.35 – 3.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Penegasan

Bidang

Seni Lukis

Objektif

1. Mengenal ciri-ciri penegasan

2. Memerhati penegasan di alam sekeliling, pada benda alam dan juga benda buatan manusia

3. Mengkaji cara-cara menimbulkan penegasan dalam penghasilan seni visual

Aktiviti

Mereka pakaian terbaru

Penerapan Nilai

Kreatif dan inovatif

Penyerapan Ilmu

P. Seni

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, warna

Refleksi

Tepat jam 3.45p.m semua pelajar menghantar lukisan masing-masing. Pelajar memberi kerjasama yang baik dengan guru.


Minggu 43


Tarikh: 19 Oktober 2009 Hari: Isnin

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

Kemahiran Hidup Bersepadu (Perdagangan & Keusahawanan)

Tajuk

Bab 1 & Bab 2

Subtajuk

  1. Perkembangan perniagaan dan masa depannya
  2. Milikan perniagaan

Perkara

Kerja Kursus

Objektif

Memberi peluang kepada pelajar untuk menyiapkan semua kerja kursus terutama bagi bab 1 dan bab 2

ABM

Buku teks, halaman 295 – 330

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Berdikari

Refleksi

Daripada 47 orang pelajar, hanya 35 orang pelajar sahaja yang telah menyiapkan bagi tugasan bab 1 dan 2. Manakala 12 orang pelajar belum menghabiskan bab tersebut. Guru memberi peluang kepada pelajar tersebut menyambung tugasan tersebut sehingga selesai. Sebaik loceng berbunyi hanya 4 orang pelajar yang berjaya menyiapkan tugasan pada masa itu. Bagi 8 orang pelajar lagi yang belum siap, tugasan akan disambung pada hari Khamis nanti.

Tingkatan

3H (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Pelajar tingkatan 3 cuti selepas PMR


Tarikh: 20 Oktober 2009 Hari: Selasa

Tingkatan

3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Pelajar tingkatan 3 cuti selepas PMR

Tingkatan

1C (Masa: 4.35 – 5.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Imbangan

Bidang

Seni Lukis

Objektif

1. Mengenal pasti ciri-ciri imbangan

2. Mengetahui sifat-sifat imbangan simetri dan imbangan sifat tidak simetri

3. Mempelajari aplikasi prinsip rekaan imbangan dalam gubahan corak

Aktiviti

Melukis sayap rama-rama berdasarkan tajuk imbangan

Penerapan Nilai

Menghormati ibu bapa

Penyerapan Ilmu

P. Seni

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, warna

Refleksi


Tarikh: 21 Oktober 2009 Hari: Rabu

Tingkatan

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Imbangan

Bidang

Seni Lukis

Objektif

1. Mengenal pasti ciri-ciri imbangan

2. Mengetahui sifat-sifat imbangan simetri dan imbangan sifat tidak simetri

3. Mempelajari aplikasi prinsip rekaan imbangan dalam gubahan corak

Aktiviti

Melukis sayap rama-rama berdasarkan tajuk imbangan

Penerapan Nilai

Menghormati ibu bapa

Penyerapan Ilmu

P. Seni

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, warna

Refleksi


Tarikh: 22 Oktober 2009 Hari: Khamis

Tingkatan

1M (Masa: 2:00 – 3.10)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Imbangan

Bidang

Seni Lukis

Objektif

1. Mengenal pasti ciri-ciri imbangan

2. Mengetahui sifat-sifat imbangan simetri dan imbangan sifat tidak simetri

3. Mempelajari aplikasi prinsip rekaan imbangan dalam gubahan corak

Aktiviti

Melukis sayap rama-rama berdasarkan tajuk imbangan

Penerapan Nilai

Menghormati ibu bapa

Penyerapan Ilmu

P. Seni

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, warna

Refleksi

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

Kemahiran Hidup Bersepadu (Perdagangan & Keusahawanan)

Tajuk

Bab 1 & Bab 2

Subtajuk

1.3 Langkah menubuhkan perniagaan kecil

1.4 Jenis dokumen perniagaan

1.5 Bidang pengeluaran

Perkara

Kerja Kursus

Objektif

Memberi peluang kepada pelajar untuk menyiapkan semua kerja kursus terutama bagi bab 1 dan bab 2

ABM

Buku teks, halaman 295 – 330

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Berdikari

Refleksi

Tingkatan

3H (Masa: 4.35 – 5.10)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Pelajar tingkatan 3 cuti selepas PMR


Tarikh: 23 Oktober 2009 Hari: Jumaat

Tingkatan

3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Pelajar tingkatan 3 cuti selepas PMR

Tingkatan

1L (Masa: 2.35 – 3.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Imbangan

Bidang

Seni Lukis

Objektif

1. Mengenal pasti ciri-ciri imbangan

2. Mengetahui sifat-sifat imbangan simetri dan imbangan sifat tidak simetri

3. Mempelajari aplikasi prinsip rekaan imbangan dalam gubahan corak

Aktiviti

Melukis sayap rama-rama berdasarkan tajuk imbangan

Penerapan Nilai

Menghormati ibu bapa

Penyerapan Ilmu

P. Seni

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, warna

RefleksiRPH Minggu 39 - 41

Minggu 39


 

Tarikh: 21 - 25 September 2009 Hari: Isnin - Jumaat

Cuti Hari Raya Aidilfitri – 1 Minggu


 

Minggu 40


 

Tarikh: 28 September 2009 Hari: Isnin

Kelas                         

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

Kemahiran Hidup Bersepadu (Perdagangan & Keusahawanan)

Tajuk

Bab 4: Pengeluaran

Subtajuk

Pengertian dan faktor pengeluaran

Perkara

Kerja Kursus

Soalan

1. Menerangkan pengertian pengeluaran

2. Menyenaraikan 4 bidang pengeluaran

ABM

Buku teks, halaman 354-355

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Menghormati Orang Yang lebih Tua

Refleksi

Semua pelajar berusaha menyiapkan kerja kursus masing-masing. Sebaik loceng tamat pelajar menghantar tugasan masing-masing. Daripada 37 orang pelajar sebanyak 3 orang pelajar memerlukan bimbingan daripada guru untuk menyiapkan kerja kursus. Keseluruhan, pelajar memberi kerjasama baik dalam menyiapkan tugasan tersebut.

Tingkatan

3H (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Aktiviti

Membuat Ulangkaji & Menerangkan Cara Mengurangkan Debaran Semasa Memasuki Dewan Peperiksaan

Penilaian

Pelajar menumpukan sepenuh perhatian semasa guru menerangkan tips-tips menghadapi peperiksaan

Refleksi

Sebanyak 100% pelajar menunjukkan minat dengan tips yang diberikan oleh guru. Semua pelajar mengajukan soalan masing-masing berkaitan tips mengurangkan rasa cemas berdepan dengan peperiksaan besar.


 

Tarikh: 29 September 2009 Hari: Selasa

Tingkatan

3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Aktiviti

Membuat Ulangkaji & Menerangkan Cara Mengurangkan Debaran Semasa Memasuki Dewan Peperiksaan

Penilaian

Pelajar menumpukan sepenuh perhatian semasa guru menerangkan tips-tips menghadapi peperiksaan

Refleksi

Semua pelajar memberi fokus semasa penerangan di beri. Pada masa yang sama seramai 84% pelajar membuat ulangkaji sambil mendengar tips yang diberikan oleh guru.

Tingkatan

1C (Masa: 4.35 – 5.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Kontra

Bidang

Lukisan

Objektif

Penerokaan kontra melalui unsur-unsur seni

Aktiviti

Melukis bentuk kontra

Penerapan Nilai

Berdisiplin

Penyerapan Ilmu

Matematik

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, pelbagai media warna

Refleksi

Sebanyak 100% pelajar menghantar lukisan sebaik sahaja masa tamat.


 

Tarikh: 30 September 2009 Hari: Rabu

Tingkatan

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Kontra

Bidang

Lukisan

Objektif

Penerokaan kontra melalui unsur-unsur seni

Aktiviti

Melukis bentuk kontra

Penerapan Nilai

Berdisiplin

Penyerapan Ilmu

Matematik

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, pelbagai media warna

Refleksi

Sebanyak 82% pelajar menghantar lukisan sebaik loceng berbunyi. Manakala 18% pelajar lagi menyiapkan lukisan di rumah dan di hantar pada keesokan harinya.


 

Tarikh: 1 0ktober 2009 Hari: Khamis

Tingkatan

1M (Masa: 2:00 – 3.10)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Kontra

Bidang

Lukisan

Objektif

Penerokaan kontra melalui unsur-unsur seni

Aktiviti

Melukis bentuk kontra

Penerapan Nilai

Berdisiplin

Penyerapan Ilmu

Matematik

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, pelbagai media warna

Refleksi

Memandangkan bengkel KMT digunakan oleh kelas lain maka, pelajar 1M berpindah ke kelas 2D. Ini telah memakan masa. Hanya 8% pelajar menghantar lukisan pada masa yang ditetapkan. Manakala 92% pelajar lagi tidak menyiapkan lukisan. Guru mengingatkan pelajar agar menghantar tugasan lukisan mereka.

Kelas                     

 1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

Kemahiran Hidup Bersepadu (Perdagangan & Keusahawanan)

Tajuk

Bab 4: Pengeluaran

Subtajuk

Bidang pengeluaran dan proses pengeluaran

Perkara

Kerja Kursus

Soalan

1. Menerangkan maksud setiap bidang pengeluaran

2. Menyatakan contoh serta grafik bagi setiap bidang pengeluaran

ABM

Buku teks, halaman 356 - 357

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Hemah tinggi

Refleksi

Sebanyak 6 orang pelajar yang telah menyiapkan keseluruhan kerja kursus ini sepenuhnya. Manakala 31 orang pelajar lagi dalam proses menghabiskan tugasan tersebut. Sebaik masa tamat guru mengambil balik semua kerja kursus pelajar, ini bagi memastikan pelajar tidak menghilangkan kerja kursus masing-masing. Tugasan yang tidak siap akan di sambung pada hari Isnin minggu hadapannya.

Tingkatan

3H (Masa: 4.35 – 5.10)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Aktiviti

Membuat Ulangkaji & Memberi Tips Menghadapi Peperiksaan (Semasa & Selepas Peperiksaan)

Penilaian

Pelajar menumpukan sepenuh perhatian semasa guru menerangkan tips-tips menghadapi peperiksaan

Refleksi

Sebanyak 20% pelajar membuat ulangkaji, manakala 80% pelajar lagi mendengar tips-tips yang diberikan oleh guru. Reaksi muka pelajar menunjukkan penuh semangat dan menambahkan keyakinan dalam diri pelajar selepas sahaja mendengar tips tersebut.


 

Tarikh: 2 0ktober 2009 Hari: Jumaat

Tingkatan

3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Aktiviti

Membuat Ulangkaji & Memberi Tips Menghadapi Peperiksaan (Semasa & Selepas Peperiksaan)

Penilaian

Pelajar menumpukan sepenuh perhatian semasa guru menerangkan tips-tips menghadapi peperiksaan

Refleksi

Pelajar mendengar dengan penuh minat. Terdapat sebilangan pelajar yang mencatit tips-tips yang diberikan oleh guru. Semua pelajar bertanyakan soalan masing-masing berkaitan peperiksaan. Guru menjawab satu per satu soalan yang ditanyakan oleh pelajar.

Tingkatan

1L (Masa: 2.35 – 3.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Kontra

Bidang

Lukisan

Objektif

Penerokaan kontra melalui unsur-unsur seni

Aktiviti

Melukis bentuk kontra

Penerapan Nilai

Berdisiplin

Penyerapan Ilmu

Matematik

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, pelbagai media warna

Refleksi

Sebanyak 100% pelajar menghantar lukisan sebaik masa tamat.


 

Minggu 41


 

Tarikh: 5 Oktober 2009 Hari: Isnin

Kelas                         

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

Kemahiran Hidup Bersepadu (Perdagangan & Keusahawanan)

Tajuk

Bab 4: Pengeluaran

Subtajuk

Bidang pengeluaran dan proses pengeluaran

Perkara

Kerja Kursus

Objektif

Memberi peluang kepada pelajar untuk menyiapkan kerja kursus terakhir mereka sebelum cuti pada 7 Oktober 2009.

ABM

Buku teks, halaman 356 - 357

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Belajar untuk kejayaan

Refleksi

Seramai 94% pelajar belum menyiapkan kerja kursus mereka. Guru memberi peluang pelajar untuk menghabiskan kerja kursus tersebut. 6% pelajar lagi telah menyiapkan kerja kursus mereka. Daripada 94% pelajar yang sedang menyiapkan tugasan hanya 80% pelajar yang siap dan menghantar tuagasan pada masa yang sama. Manakala 14% pelajar lagi meminta izin guru untuk disiapkan di rumah dan akan di hantar pada keesokan harinya.

Tingkatan

3H (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Aktiviti

Membuat Ulangkaji & Memberi Tips Menghadapi Peperiksaan (Persediaan Pelajar Sehari Sebelum Peperiksaan)

Penilaian

Pelajar menumpukan sepenuh perhatian semasa guru menerangkan tips-tips menghadapi peperiksaan

Refleksi

Semua pelajar mencatit tips-tips persediaan sehari sebelum PMR. Memandangkan hari pertama PMR jatuh pada hari Rabu, maka pelajar mengingatkan diri mereka sendiri untuk membuat persediaan pada hari Selasa. Antara tips yang diberikan termasuk membawa kad pengenalan dan slip peperiksaan setiap kali menduduki ujian. Selain itu, guru mengingatkan pelajar membawa peralatan tulis seperti pensil, pemadam dan pen. Pada masa yang sama guru memberitahu kepada pelajar kewajipan membawa kalkulator dan alat geometri bagi subjek matematik, sains dan geografi.


 

Tarikh: 6 Oktober 2009 Hari: Selasa

Tingkatan

3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Majlis Restu Ilmu-PMR (1p.m - 3p.m di Dewan Sri Sadong)

Selepas rehat 3.25p.m pelajar dari kelas 3B membersihkan kelas dan menyusun atur kerusi dan meja bagi menghadapi peperiksaan PMR.

Tingkatan

1C (Masa: 4.35 – 5.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Lukisan

Bidang

Seni Lukis

Objektif

Menghasilkan lukisan perspektif

Aktiviti

Melukis (Tajuk: Buah-Buahan)

Penerapan Nilai

Berusaha gigih dalam pelajaran

Penyerapan Ilmu

Sains

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pemadam, warna & peralatan warna

Refleksi

Semua pelajar menunjukkan minat dalam melukis. Pelajar melukis pelbagai jenis buah-buahan sama ada buah tempatan atau buahan-buahan dari Negara jiran. Sebanyak 100% pelajar menghantar lukisan sebaik masa tamat.


 

Tarikh: 7 September 2009 Hari: Rabu

Tingkatan

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Cuti (Tingkatan 1)


 

Tarikh: 8 0ktober 2009 Hari: Khamis

Tingkatan

1M (Masa: 2:00 – 3.10)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Cuti (Tingkatan 1)

Kelas                     

 1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

Kemahiran Hidup Bersepadu (Perdagangan & Keusahawanan)

Cuti (Tingkatan 1)

Tingkatan

3H (Masa: 4.35 – 5.10)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Penilaian Menengah Rendah (PMR)


 

Tarikh: 9 0ktober 2009 Hari: Jumaat

Tingkatan

3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20)

Penilaian Menengah Rendah (PMR)

Tingkatan

1L (Masa: 2.35 – 3.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Cuti (Tingkatan 1)