RPH Minggu 44-45

Minggu 44


Tarikh: 26 Oktober 2009

Hari: Isnin

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

Kemahiran Hidup Bersepadu (Perdagangan & Keusahawanan)

Tajuk

KHB-Reka Bentuk & Teknologi

Subtajuk

Perdagangan dan Keusahawanan

Objektif

4.2 Penubuhan dan Pengendalian Perniagaan

ABM

1. Latihan Pengayaan A & B

2. Rumusan keseluruhan bab penubuhan perniagaan

3. Sesi soal dan jawab

KBKK

Buku teks, halaman 315 - 331

Nilai Murni

Berdikari

Refleksi

Pelajar membuat latihan pengayaan dalam buku teks. Seramai 84% pelajar memerlukan bimbingan daripada guru untuk menyelesaikan latihan dalam buku teks. Manakala, 16% pelajar lagi boleh mencari jawapan dengan usaha sendiri. Selesai membuat latihan, guru membuat penerangan ringkas tentang rumusan bab 2. Pada hujung masa, guru membuat sesi soal jawab dengan pelajar. Sebanyak 100% pelajar memberi respon yang baik dalam sesi perbincangan.

Tingkatan

3H (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Pelajar tingkatan 3 cuti selepas PMR


Tarikh: 27 Oktober 2009

Hari: Selasa

Tingkatan

3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Pelajar tingkatan 3 cuti selepas PMR

Tingkatan

1C (Masa: 4.35 – 5.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Irama & Pergerakan

Bidang

Seni Lukisan

Objektif

1. Mengenal pasti ciri-ciri irama dan pergerakan

2. Memerhati irama dan pergerakan di alam sekelililng

3. Mengkaji kesan irama dan pergerakan dalam karya-karya seni visual

Aktiviti

Melukis kesan pergerakan tiupan angin kuat dan hujan terhadap pergerakan rambut

Penerapan Nilai

Hormat menghormati

Penyerapan Ilmu

Geografi

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Sesi P&P tidak dapat dijalankan sebab saya mengambil cuti selama 2 hari. Tajuk bagi subjek PSV ini akan diajar pada minggu hadapan sebelum peperiksaan bermula.


Tarikh: 28 Oktober 2009

Hari: Rabu

Tingkatan

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Irama & Pergerakan

Bidang

Seni Lukisan

Objektif

1. Mengenal pasti ciri-ciri irama dan pergerakan

2. Memerhati irama dan pergerakan di alam sekelililng

3. Mengkaji kesan irama dan pergerakan dalam karya-karya seni visual

Aktiviti

Melukis kesan pergerakan tiupan angin kuat dan hujan terhadap pergerakan rambut

Penerapan Nilai

Hormat menghormati

Penyerapan Ilmu

Geografi

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

P&P tidak dapat dijalankan kerana saya masih bercuti. Tajuk ini akan diajar untuk minggu hadapan


Tarikh: 29 Oktober 2009

Hari: Khamis

Tingkatan

1M (Masa: 2:00 – 3.10)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Irama & Pergerakan

Bidang

Seni Lukisan

Objektif

1. Mengenal pasti ciri-ciri irama dan pergerakan

2. Memerhati irama dan pergerakan di alam sekelililng

3. Mengkaji kesan irama dan pergerakan dalam karya-karya seni visual

Aktiviti

Melukis kesan pergerakan tiupan angin kuat dan hujan terhadap pergerakan rambut

Penerapan Nilai

Hormat menghormati

Penyerapan Ilmu

Geografi

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar kreatif dalam menggambarkan kesan tiupan angin terhadap pergerakan rambut manusia. Terdapat idea tambahan dalam lukisan pelajar. Sebanyak 100% pelajar menghantar lukisan sebaik masa tamat.

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

Kemahiran Hidup Bersepadu (Perdagangan & Keusahawanan)

Tajuk

KHB-Reka Bentuk & Teknologi

Subtajuk

Perdagangan dan Keusahawanan

Objektif

4.3 Dokumen Perniagaan

ABM

1. Latihan Pengayaan A & B

2. Rumusan keseluruhan bab dokumen perniagaan

3. Sesi soal dan jawab

KBKK

Buku teks, halaman 351 – 352

Nilai Murni

Berjimat cermat

Refleksi

Semua pelajar memberi kerjasama baik dalam melakukan latihan pengayaan berdasarkan buku teks. Guru memberi penerangan ringkas mengenai dokumen yang diperlukan dalam perniagaan. Terdapat beberapa orang pelajar yang keliru mengenai jenis-jenis dokumen, guru menerangkan satu per satu sehingga pelajar memahami setiap jenis dokumen dan dapat membezakan semua dokumen dalam perniagaan. Sebaik loceng berbunyi, sebanyak 84% pelajar menghantar tugasan manakala 16% pelajar lagi akan menghantar tugasan latihan bagi keesokkan harinya.

Tingkatan

3H (Masa: 4.35 – 5.10)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Pelajar tingkatan 3 cuti selepas PMR


Tarikh: 30 Oktober 2009

Hari: Jumaat

Tingkatan

3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Pelajar tingkatan 3 cuti selepas PMR

Tingkatan

1L (Masa: 2.35 – 3.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Irama & Pergerakan

Bidang

Seni Lukisan

Objektif

1. Mengenal pasti ciri-ciri irama dan pergerakan

2. Memerhati irama dan pergerakan di alam sekelililng

3. Mengkaji kesan irama dan pergerakan dalam karya-karya seni visual

Aktiviti

Melukis kesan pergerakan tiupan angin kuat dan hujan terhadap pergerakan rambut

Penerapan Nilai

Hormat menghormati

Penyerapan Ilmu

Geografi

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Sebanyak 80% pelajar mempunyai daya usaha sendiri dalam melakukan tugasan ini. Manakala 20% pelajar lagi memerlukan bimbingan daripada guru untuk menggambarkan suasana pergerakan angin dalam karya seni lukisan. Guru menerangkan secara terperinci cara menghasilkan kesan daripada tiupan angin kuat dalam lukisan kepada pelajar. Semua pelajar menghantar lukisan sebaik sahaja masa tamat.


Minggu 43


Tarikh: 2 November 2009 Hari: Isnin

Cuti Peristiwa


Tarikh: 3 November 2009

Hari: Selasa

Tingkatan

3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Pelajar tingkatan 3 cuti selepas PMR

Tingkatan

1C (Masa: 4.35 – 5.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

1. Lukisan

2. Irama & Pergerakan

Bidang

Seni halus

Objektif

1. Mengenal pasti pelbagai jenis alat, bahan dan media yang sesuai untuk melukis

2. Mempelajari proses melukis dan cara persembahan

3. Mendapat pengetahuan am tentang lukisan sebagai satu cabang seni halus

4. Mengenal pasti ciri-ciri irama dan pergerakan

5. Memerhati irama dan pergerakan di alam sekelililng

6. Mengkaji kesan irama dan pergerakan dalam karya-karya seni visual

Aktiviti

Menghasilkan karya lukisan menggunakan teknik ton dan gosokan

Penerapan Nilai

Berusaha bersungguh-sungguh

Penyerapan Ilmu

Pendidikan Seni

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam dan warna

Refleksi


Tarikh: 4 November 2009

Hari: Rabu

Tingkatan

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

1. Lukisan

2. Irama & Pergerakan

Bidang

Seni halus

Objektif

1. Mengenal pasti pelbagai jenis alat, bahan dan media yang sesuai untuk melukis

2. Mempelajari proses melukis dan cara persembahan

3. Mendapat pengetahuan am tentang lukisan sebagai satu cabang seni halus

4. Mengenal pasti ciri-ciri irama dan pergerakan

5. Memerhati irama dan pergerakan di alam sekelililng

6. Mengkaji kesan irama dan pergerakan dalam karya-karya seni visual

Aktiviti

Menghasilkan karya lukisan menggunakan teknik ton dan gosokan

Penerapan Nilai

Berusaha bersungguh-sungguh

Penyerapan Ilmu

Pendidikan Seni

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam dan warna

Refleksi


Tarikh: 5 November 2009 Hari: Khamis

Peperiksaan Akhir Tahun

Bahasa Cina/ Bahasa Iban/ Pendidikan Islam

Masa: 4.30 – 6.20p.m


Tarikh: 6 November 2009 Hari: Jumaat

Peperiksaan Akhir Tahun

  1. Pendidikan Seni Visual

Masa: 2.00 – 3.00p.m

2) Kemahiran Hidup Bersepadu

Masa: 3.30 – 5.00p.m


RPH Minggu 42-43

Minggu 42


Tarikh: 12 Oktober 2009 Hari: Isnin

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

Kemahiran Hidup Bersepadu (Perdagangan & Keusahawanan)

Tajuk

Bab 3 hingga Bab 5

Subtajuk

1.3 Langkah menubuhkan perniagaan kecil

1.4 Jenis dokumen perniagaan

1.5 Bidang pengeluaran

Perkara

Kerja Kursus

Objektif

Memberi peluang kepada pelajar untuk menyiapkan semua kerja kursus terutama bagi bab 3 hingga bab 5

ABM

Buku teks, halaman 332 – 361

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Berdikari

Refleksi

Semua pelajar membaiki dan menambah maklumat pada kerja kursus masing-masing. Sebanyak 84% pelajar yang belum siap sepenuhnya kerja kursus. Manakala 16% pelajar lagi telah menyiapkan kerja kursus bagi bab 3, 4 dan 5. Sebaik masa tamat pelajar menghantar kerja kursus. Daripada kerja kursus yang diterima, sebanyak 38% pelajar telah menyiapkan sepenuhnya kerja kursus. Bagi 46% pelajar lagi akan menyambung semula kerja kursus pada hari Khamis.

Tingkatan

3H (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Penilaian Menengah Rendah (PMR)


Tarikh: 13 Oktober 2009 Hari: Selasa

Tingkatan

3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Penilaian Menengah Rendah (PMR)

Tingkatan

1C (Masa: 4.35 – 5.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Penegasan

Bidang

Seni Lukis

Objektif

1. Mengenal ciri-ciri penegasan

2. Memerhati penegasan di alam sekeliling, pada benda alam dan juga benda buatan manusia

3. Mengkaji cara-cara menimbulkan penegasan dalam penghasilan seni visual

Aktiviti

Mereka pakaian terbaru

Penerapan Nilai

Kreatif dan inovatif

Penyerapan Ilmu

P. Seni

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, warna

Refleksi

Sebanyak 20% pelajar menghantar tugasan sebaik masa tamat. Manakala 80% pelajar lagi akan menghantar tugasan keesokan harinya. Daripada pemerhatian terhadap tugasan yang di hantar, terdapat beberapa orang pelajar yang mempunyai bakat seni semulajadi. Contohnya, seorang pelajar telah mereka bentuk 4 helai pakaian terbaru yang seakan-akan seorang pereka fesyen yang professional. Pelajar ini juga telah menghasilkan beberapa lukisan yang mengkagumkan.


Tarikh: 14 Oktober 2009 Hari: Rabu

Tingkatan

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Penegasan

Bidang

Seni Lukis

Objektif

1. Mengenal ciri-ciri penegasan

2. Memerhati penegasan di alam sekeliling, pada benda alam dan juga benda buatan manusia

3. Mengkaji cara-cara menimbulkan penegasan dalam penghasilan seni visual

Aktiviti

Mereka pakaian terbaru

Penerapan Nilai

Kreatif dan inovatif

Penyerapan Ilmu

P. Seni

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, warna

Refleksi

Sebanyak 100% pelajar menghantar tugasan sebaik masa tamat.


Tarikh: 15 Oktober 2009 Hari: Khamis

Tingkatan

1M (Masa: 2:00 – 3.10)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Penegasan

Bidang

Seni Lukis

Objektif

1. Mengenal ciri-ciri penegasan

2. Memerhati penegasan di alam sekeliling, pada benda alam dan juga benda buatan manusia

3. Mengkaji cara-cara menimbulkan penegasan dalam penghasilan seni visual

Aktiviti

Mereka pakaian terbaru

Penerapan Nilai

Kreatif dan inovatif

Penyerapan Ilmu

P. Seni

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, warna

Refleksi

Sebanyak 46% pelajar menyambung semula kerja kursus yang belum siap. Tepat jam 4.00p.m pelajar tersebut menghantar tugasan. Semua tugasan telah diterima.

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

Kemahiran Hidup Bersepadu (Perdagangan & Keusahawanan)

Tajuk

Bab 3, 4 & 5

Subtajuk

1.3 Langkah menubuhkan perniagaan kecil

1.4 Jenis dokumen perniagaan

1.5 Bidang pengeluaran

Perkara

Kerja Kursus

Objektif

Memberi peluang kepada pelajar untuk menyiapkan semua kerja kursus terutama bagi bab 3 hingga bab 5

ABM

Buku teks, halaman 332 – 361

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Berdikari

Refleksi

Semua pelajar telah menyiapkan kesemua tugasan kerja kursus yang merangkumi bab 3, 4 dan 5. Guru mengingatkan pelajar untuk menyiapkan tugasan bab lain bagi minggu hadapan.

Tingkatan

3H (Masa: 4.35 – 5.10)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Pelajar tingkatan 3 cuti selepas PMR


Tarikh: 16 Oktober 2009 Hari: Jumaat

Tingkatan

3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Pelajar tingkatan 3 cuti selepas PMR

Tingkatan

1L (Masa: 2.35 – 3.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Penegasan

Bidang

Seni Lukis

Objektif

1. Mengenal ciri-ciri penegasan

2. Memerhati penegasan di alam sekeliling, pada benda alam dan juga benda buatan manusia

3. Mengkaji cara-cara menimbulkan penegasan dalam penghasilan seni visual

Aktiviti

Mereka pakaian terbaru

Penerapan Nilai

Kreatif dan inovatif

Penyerapan Ilmu

P. Seni

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, warna

Refleksi

Tepat jam 3.45p.m semua pelajar menghantar lukisan masing-masing. Pelajar memberi kerjasama yang baik dengan guru.


Minggu 43


Tarikh: 19 Oktober 2009 Hari: Isnin

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

Kemahiran Hidup Bersepadu (Perdagangan & Keusahawanan)

Tajuk

Bab 1 & Bab 2

Subtajuk

  1. Perkembangan perniagaan dan masa depannya
  2. Milikan perniagaan

Perkara

Kerja Kursus

Objektif

Memberi peluang kepada pelajar untuk menyiapkan semua kerja kursus terutama bagi bab 1 dan bab 2

ABM

Buku teks, halaman 295 – 330

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Berdikari

Refleksi

Daripada 47 orang pelajar, hanya 35 orang pelajar sahaja yang telah menyiapkan bagi tugasan bab 1 dan 2. Manakala 12 orang pelajar belum menghabiskan bab tersebut. Guru memberi peluang kepada pelajar tersebut menyambung tugasan tersebut sehingga selesai. Sebaik loceng berbunyi hanya 4 orang pelajar yang berjaya menyiapkan tugasan pada masa itu. Bagi 8 orang pelajar lagi yang belum siap, tugasan akan disambung pada hari Khamis nanti.

Tingkatan

3H (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Pelajar tingkatan 3 cuti selepas PMR


Tarikh: 20 Oktober 2009 Hari: Selasa

Tingkatan

3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Pelajar tingkatan 3 cuti selepas PMR

Tingkatan

1C (Masa: 4.35 – 5.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Imbangan

Bidang

Seni Lukis

Objektif

1. Mengenal pasti ciri-ciri imbangan

2. Mengetahui sifat-sifat imbangan simetri dan imbangan sifat tidak simetri

3. Mempelajari aplikasi prinsip rekaan imbangan dalam gubahan corak

Aktiviti

Melukis sayap rama-rama berdasarkan tajuk imbangan

Penerapan Nilai

Menghormati ibu bapa

Penyerapan Ilmu

P. Seni

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, warna

Refleksi


Tarikh: 21 Oktober 2009 Hari: Rabu

Tingkatan

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Imbangan

Bidang

Seni Lukis

Objektif

1. Mengenal pasti ciri-ciri imbangan

2. Mengetahui sifat-sifat imbangan simetri dan imbangan sifat tidak simetri

3. Mempelajari aplikasi prinsip rekaan imbangan dalam gubahan corak

Aktiviti

Melukis sayap rama-rama berdasarkan tajuk imbangan

Penerapan Nilai

Menghormati ibu bapa

Penyerapan Ilmu

P. Seni

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, warna

Refleksi


Tarikh: 22 Oktober 2009 Hari: Khamis

Tingkatan

1M (Masa: 2:00 – 3.10)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Imbangan

Bidang

Seni Lukis

Objektif

1. Mengenal pasti ciri-ciri imbangan

2. Mengetahui sifat-sifat imbangan simetri dan imbangan sifat tidak simetri

3. Mempelajari aplikasi prinsip rekaan imbangan dalam gubahan corak

Aktiviti

Melukis sayap rama-rama berdasarkan tajuk imbangan

Penerapan Nilai

Menghormati ibu bapa

Penyerapan Ilmu

P. Seni

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, warna

Refleksi

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

Kemahiran Hidup Bersepadu (Perdagangan & Keusahawanan)

Tajuk

Bab 1 & Bab 2

Subtajuk

1.3 Langkah menubuhkan perniagaan kecil

1.4 Jenis dokumen perniagaan

1.5 Bidang pengeluaran

Perkara

Kerja Kursus

Objektif

Memberi peluang kepada pelajar untuk menyiapkan semua kerja kursus terutama bagi bab 1 dan bab 2

ABM

Buku teks, halaman 295 – 330

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Berdikari

Refleksi

Tingkatan

3H (Masa: 4.35 – 5.10)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Pelajar tingkatan 3 cuti selepas PMR


Tarikh: 23 Oktober 2009 Hari: Jumaat

Tingkatan

3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Pelajar tingkatan 3 cuti selepas PMR

Tingkatan

1L (Masa: 2.35 – 3.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Imbangan

Bidang

Seni Lukis

Objektif

1. Mengenal pasti ciri-ciri imbangan

2. Mengetahui sifat-sifat imbangan simetri dan imbangan sifat tidak simetri

3. Mempelajari aplikasi prinsip rekaan imbangan dalam gubahan corak

Aktiviti

Melukis sayap rama-rama berdasarkan tajuk imbangan

Penerapan Nilai

Menghormati ibu bapa

Penyerapan Ilmu

P. Seni

Alat Bantu Mengajar

Pensil, pemadam, warna

Refleksi