Ciri-Ciri Guru BeretikaCiri-ciri Guru Beretika1


Berpegang teguh kepada prinsip 'Amal Ma'aruf Nahi Mungkar' serta mengelakkan diri daripada melanggar hukum agama, tata susila masyarakat dan undang-undang negara.


2


Meletakkan ilmu dan pengajaran di atas kepentingan diri sendiri.


3


Kemaskini dengan maklumat terbaru yang relevan dengan profesion perguruan.


4


Mempelajari dan mempunyai pengetahuan, kemahiran dalam penggunaan teknologi pendidikan.


5


Memahirkan diri dan memahami segala aspek pelajaran yang diajar. (Trampil dalam pelajaran dan mahir dalam pengajaran)


6


Adil saksama, demokratik dan berpandangan sama rata terhadap semua pelajar (Tiada pilih kasih atau pet).


7


Mengamalkan sikap penyayang, simpati dan penuh sabar dalam semua aktiviti melibatkan pelajar.


8


Menasihati pelajar atau menegah pelajar melakukan sesuatu secara berhemah bukan dengan cara memarahi.


9


Mengenali pelajar, khasnya latar belakang keluarga serta meluangkan masa untuk membincangkan masalah pelajar dengan Ibu bapa mereka.


10


Mampu menghormati dan melayan pelajar secara terhormat, menerima dan memperkembangkan idea pelajar.


11


Menasihati atau mengarahkan pelajar melakukan sesuatu perkara yang mereka benar-benar terlatih atau faham mengenainya.


12


Menggunakan pendekatan berbeza ke atas pelajar yang mempunyai kepintaran I kemampuan berlainan.


13


Tegas, mampu mengawal kelas dan disegani dan dihormati pelajar.


14


Prihatin ten tang sahsiah dan tingkahlaku para pelajar.


15


Memberikan nasihat I bimbingan kepada pelajar secara jujur dan ikhlas.


16


Memberi motivasi dan menggalakkan pelajar mencapai kejayaan / kecemerlangan serta mampu memberikan inspirasi kepada pelajar.


17


Membantu pelajar memahami dan menghayati serta menikmati dan menghargai budaya maktab dan masyarakat.


18


Bijak mengurus dan menggunakan masa.


19


Periang, ceria gembira, ramah, mempunyai perawakan menarik dan berperibadi menyenangkan. Mampu berkecindan / berjenaka dan boleh menerima jenaka. (Sense of humour )


20


Memahami situasi semasa dan senario masyarakat sekeliling.


21


Menghormati displin ilmu orang lain, di hadapan pelajar, rakan sej awat dsbnya.


22


Mampu untuk melaksanakan keIja dalam apa jua suasana (tidak menjadikan kekurangan sebagai penghalang).


23


Mampu menjalankan peranan rnelampaui batasan bilik darjah.


24


Memiliki pelbagai bakat dan kemahiran (serba boleh) bagi meningkatkan keberkesanan.


25


Dapat menjadi model / teladan


26


Inovatif, kreatif, penuh idea, proaktif dan imaginatif dalam melaksanakan tugas.


27


Berani mencuba dan berflkiran terbuka.


28


Menjaga tutur kata dan tingkah laku semasa berinteraksi dengan murid atau rakan guru.


29


Bersungguh-sungguh, penuh komitmen dan bersedia melaksanakan apa juga tugas berkaitan dengan profesion, khasnya membantu kerja sekolah dan rakan sejawat.


30


Cermat dan hemat terutama dalam aspek yang memerlukan ketepatan dan ketentuan.


31


Tenang, pemaaf, sedia menerima teguran.


32


Minat membaca dan menyintai budaya ilmu bagi meningkatkan kemampuan iktisas serta gemar menyebarkan ilmu.


33


Mudah bergaul, pandai menyesuaikan diri dan mampu memahami keadaan serta mengekalkan hubungan baik dengan rakan sekerja. Bijaksana dalam menyelesaikan masalah.


34


Bersemangat dan memiliki keyakinan diri yang kuat (enthusiasm is contagious) serta mementingkan kecemerlangan.


35


Mampu mewujudkan semangat kesetiakawan, semangat yang mengandungi un sur solidarity, kerjasama, perkongsian dan bertukar-tukar pengalaman serta idea dengan rakan setugas.


36


Berperanan sebagai wakil sekolah dalam aktiviti dan majlis yang dianjurkan oleh masyarakat.


37


Sentiasa menilai keberkesanan diri dan memberi ruang kepada pelajar dan pihak berkenaan membuat penilaian. Bersedia membaiki diri dan prestasi keIja dari semasa ke semasa.


38


Memberi perkhidmatan dengan ikhlas - tidak mengharap ganjaran.EmoticonEmoticon