RPH Minggu 30-31

Minggu 30


 

Tarikh: 20 Julai 2009 Hari: Isnin

Kelas                         

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

KHB-Reka Bentuk & Teknologi

Tajuk

Perdagangan dan Keusahawanan

Subtajuk

4.2 Penubuhan dan Pengendalian Perniagaan

Objektif

1. Langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil

2. Perancangan perniagaan

3. Dokumen penubuhan perniagaan kecil

4. Cara mendapatkan modal

ABM

Buku teks, halaman 315 - 326

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Kerajinan

Refleksi

Pelajar menghuraikan langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil secara terperinci. Pelajar memahami cara mendapatkan modal dan mengetahui prosedur mendapatkan lesen perniagaan.

Tingkatan

3H (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Unit 23: Berkorban Demi Kemajuan Negara

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Renung Bersama/ Bincangkan Bersama-Sama

Objektif

1. Mengetahui kepentingan melibatkan diri dalam pelbagai program Negara

2. Melibatkan diri dalam menjayakan pelbagai program Negara

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 137 – 142

Penerapan Nilai

Kasih Sayang

Penilaian

Pelajar memahami pentingnya melibatkan diri dalam program-program yang dianjurkan oleh badan kerajaan

Refleksi

Pelajar memberi pendapat program yang telah disertai mereka dan aktiviti yang dilakukan dalam program tersebut


 

Tarikh: 21 Julai 2009 Hari: Selasa

Tingkatan

3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Unit 23: Berkorban Demi Kemajuan Negara

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Renung Bersama/ Bincangkan Bersama-Sama

Objektif

1. Mengetahui kepentingan melibatkan diri dalam pelbagai program Negara

2. Melibatkan diri dalam menjayakan pelbagai program Negara

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 137 – 142

Penerapan Nilai

Bertolak Ansur

Penilaian

Pelajar mengetahui pentingnya melibatkan diri dalam pelbagai program yang dianjurkan oleh mana-mana persatuan

Refleksi

Pelajar menyatakan usaha menyokong kerajaan dalam menjayakan kempen dan program kerajaan

Tingkatan

1C (Masa: 4.35 – 5.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

(d) Cetakan

Bidang

1.2 Seni Halus

Objektif

1. Mengetahui jenis-jenis cetakan

2. Menyenaraikan bahan untuk menghasilkan teknik cetakan lino

3. Proses menghasilkan cetakan

Aktiviti

Membuat cetakan lilin

Penerapan Nilai

Kerjasama

Penyerapan Ilmu

Pendidikan Seni Visual

Alat Bantu Mengajar

Lilin, kertas lukisan dan warna air

Refleksi

Pelajar mengaplikasi teknik menghasilkan cetakan dengan menggunakan lilin dan warna air. Semua pelajar berusaha menyiapkan cetakan masing-masing. Tepat jam 5.45 p.m seramai 100% pelajar menghantar tugasan.


 

Tarikh: 22 Julai 2009 Hari: Rabu

Tingkatan

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

(d) Cetakan

Bidang

1.2 Seni Halus

Objektif

1. Mengetahui jenis-jenis cetakan

2. Menyenaraikan bahan untuk menghasilkan teknik cetakan lino

3. Proses menghasilkan cetakan

Aktiviti

Membuat cetakan lilin

Penerapan Nilai

Tolong-menolong

Penyerapan Ilmu

Pendidikan Seni Visual

Alat Bantu Mengajar

Lilin, kertas lukisan dan warna air

Refleksi

Pelajar menyalin nota dan memahami teknik menghasilkan cetakan lino, kemudiannya mempelajari cara menghasilkan cetakan lilin. Semua pelajar menumpukan perhatian semasa proses pembelajaran berlangsung. Pelajar melakar lukisan masing-masing dan menyapu lilin di seluruh garisan pensel, kemudian di sapu dengan menggunakan warna air bagi menghasilkan cetakan lilin. Tepat jam 6.20 p.m semua pelajar berjaya menyiapkan tugasan masing-masing dan menghantar lukisan setelah siap dikeringkan.


 

Tarikh: 23 Julai 2009 Hari: Khamis

Tingkatan

1M (Masa: 2:00 – 3.10)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

(d) Cetakan

Bidang

1.2 Seni Halus

Objektif

1. Mengetahui jenis-jenis cetakan

2. Menyenaraikan bahan untuk menghasilkan teknik cetakan lino

3. Proses menghasilkan cetakan

Aktiviti

Membuat cetakan lilin

Penerapan Nilai

Ramah Mesra

Penyerapan Ilmu

Pendidikan Seni Visual

Alat Bantu Mengajar

Lilin, kertas lukisan dan warna air

Refleksi

Pelajar menghasilkan lukisan cetakan lilin dengan bantuan guru. Seramai 74% pelajar yang menghantar lukisan manakala 26% lagi tidak menghantar lukisan. Ini kerana pelajar tersebut tidak membawa kertas lukisan. Guru mengarahkan pelajar menyiapkan lukisan di dalam buku masing-masing bagi mereka yang tidak membawa kertas lukisan.

Kelas                     

 1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

KHB-Reka Bentuk & Teknologi

Tajuk

Perdagangan dan Keusahawanan

Subtajuk

4.2 Penubuhan dan Pengendalian Perniagaan

Objektif

1. Pengendalian perniagaan

2. Pengendalian dan kawalan perniagaan

3. Etika amalan perniagaan

ABM

Buku teks, halaman 326 – 329

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Beradab Sopan

Refleksi

Pelajar menyatakan nilai-nilai murni yang harus dijadikan prinsip dalam menjalankan perniagaan. Pelajar juga menghuraikan langkah-langkah keselamatan dalam penubuhan perniagaan.

Tingkatan

3H (Masa: 4.35 – 5.10)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Unit 24: Pendidikan Membentuk Keperibadian Mulia

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Bincangkan Bersama-Sama

Objektif

1. Mengetahui hak untuk mendapatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan

2. Memahami bahawa ibu bapa, guru, masyarakat dan media massa berperanan penting dalam memberikan pendidikan

3. Menerima pendidikan daripada pelbagai pihak dalam membentuk akhlak yang mulia

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 143 – 147

Penerapan Nilai

Melindungi Hak Kanak-Kanak

Penilaian

Pelajar memahami pentingnya pendidikan kepada semua kanak-kanak

Refleksi

Pelajar memberi pendapat hukuman lain jika kanak-kanak tidak mendapat hak pendidikan


 

Tarikh: 24 Julai 2009 Hari: Jumaat

Tingkatan

3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Unit 24: Pendidikan Membentuk Keperibadian Mulia

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Bincangkan Bersama-Sama

Objektif

1. Mengetahui hak untuk mendapatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan

2. Memahami bahawa ibu bapa, guru, masyarakat dan media massa berperanan penting dalam memberikan pendidikan

3. Menerima pendidikan daripada pelbagai pihak dalam membentuk akhlak yang mulia

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 143 – 147

Penerapan Nilai

Melindungi Hak Kanak-Kanak

Penilaian

Pelajar mengetahui pendidikan menjamin masa depan sesorang

Refleksi

Pelajar menyokong usaha kerajaan membangunkan sekolah terutamanya di luar bandar dan di pedalaman untuk memastikan semua kanak-kanak mendapat hak pendidikan yang sama rata dan adil

Tingkatan

1L (Masa: 2.35 – 3.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

(d) Cetakan

Bidang

1.2 Seni Halus

Objektif

1. Mengetahui jenis-jenis cetakan

2. Menyenaraikan bahan untuk menghasilkan teknik cetakan lino

3. Proses menghasilkan cetakan

Aktiviti

Membuat cetakan lilin

Penerapan Nilai

Hemah Tinggi

Penyerapan Ilmu

Pendidikan Seni Visual

Alat Bantu Mengajar

Lilin, kertas lukisan dan warna air

Refleksi

Seramai 42% pelajar menghasilkan lukisan cetakan dengan bantuan guru. Manakala 58% lagi menyiapkan cetakan dengan usaha sendiri. Guru mendapati pelajar kreatif menghasilkan cetakan dan memberi kerjasama positif semasa menyiapkan lukisan.


 

Minggu 31


 

Tarikh: 27 – 31 Julai 2009 Hari: Isnin – Jumaat

Cuti Tanpa Gaji

Urusan Majlis Persandingan


 


 


 


EmoticonEmoticon