SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU


 

SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

TINGKATAN SATU


 


 

BAHAGIAN TERAS : REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI ( 19 MINGGU)


 

1. Reka bentuk dan Teknologi

1.1 Organisasi Bengkel dan keselamatan (1 minggu)        

                            

 1. Reka bentuk dan penghasilan projek ( 5 minggu)    
  1. Pengenalan reka bentuk dan teknologi        
  2. Faktor reka bentuk
  3. Jenis bahan dan pengikat            
  4. Alatan tangan dan mesin            
  5. Proses                    
  6. Reka bentuk projek


 

1.4 Elektrik (3 minggu)                    

a. Sumber dan kegunaan elektrik            

b. Jenis wayar dan kerja pendawaian        

                

1.11 Tanaman Hiasan (2 minggu)                     

a. Pembiakan secara keratan

b. Penanaman

c. Penjagaan anak pokok


 

 1. kerja Paip ( 3 minggu)
  1. Pengenalan sistem bekalan air di rumah
  2. Jenis paip, penyambung paip dan bahan pemasangan paip
  3. Jenisdan kelengkapan paip
  4. Kerja penyelenggaraan


 

BAHAGIAN PILIHAN 2 : EKONOMI RUMAH TANGGA (16 MINGGU)


 

2.1 Pemakanan dan pengurusan sajian ( 6 minggu)         2.5 Pakaian ( 3 minggu)    

a. Diet Seimbang                    a. Fabrik

b. perancangan menu                    b. Pemilihan pakaian

c. Prinsip memasak                    c. Penjagaan pakaian

d. Kaedah memasak

e. Penyediaan dan penyajian makanan        2.6 Jahitan ( 5 minggu)

f. reka cipta resipi                     a. Proses jahitan

                                b. Penghasilan projek jahitan

 1. Bater (4 minggu)
  1. Jenis bater

  b. Penyediaan makanan                2.7 Perniagaan dan keusahawanan ( 2 minggu)

                                  a. Pengenalan kepada perniagaan

 2. Kuih tempatan (3 minggu)                    b. Pengertian dan kepentingan
  1. Sumber kuih tempatan                 perniagaan    

   b. Penyediaan makanan c. perkembangan perniagaan Masa depan

 3. Pakaian ( 3 minggu)
  1. Fabrik
  2. Pemilihan pakaian
  3. Penjagaan pakaian      Panitia Kemahiran Hidup/SMKB/ZJ/08


 

BAHAGIAN TERAS : REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI ( 19 MINGGU)


 

1. Reka bentuk dan Teknologi

1.1 Organisasi Bengkel dan keselamatan (1 minggu)        

                            

 1. Reka bentuk dan penghasilan projek ( 5 minggu)    
  1. Pengenalan reka bentuk dan teknologi        
  2. Faktor reka bentuk
  3. Jenis bahan dan pengikat            
  4. Alatan tangan dan mesin            
  5. Proses                    
  6. Reka bentuk projek


 

1.4 Elektrik (3 minggu)                    

a. Sumber dan kegunaan elektrik            

b. Jenis wayar dan kerja pendawaian        

                

1.11 Tanaman Hiasan (2 minggu)                     

a. Pembiakan secara keratan

b. Penanaman

c. Penjagaan anak pokok


 

 1. kerja Paip ( 3 minggu)
  1. Pengenalan sistem bekalan air di rumah
  2. Jenis paip, penyambung paip dan bahan pemasangan paip
  3. Jenisdan kelengkapan paip
  4. Kerja penyelenggaraan


 


 


 

BAHAGIAN PILIHAN 1 : KEMAHIRAN TEKNIKAL (16 MINGGU)


 

2.1 Elektrik ( 6 minggu)

e. Jenis litar elektrik

f. Penggunaan Meter pelbagai

g. Unit kawalan utama bekalan elektrik domestic

h. Kuasa elektrik


 

 1. Asas Elektromekanikal (8 minggu)
  1. Pengenalan pergerakan Mekanikal

  i.. Pengenalan pergerakan Elektromekanikal


 

 1. Perniagaan dan Keusahawanan (2 minggu)
  1. Asas keusahawanan


 


 

Panitia Kemahiran Hidup/SMKB/ZJ/08


 


 


 


 

PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

        

SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

TINGKATAN DUA


 


 

BAHAGIAN TERAS : REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI ( 19 MINGGU)


 


 

1. Reka bentuk dan Teknologi


 

1.3 Reka Bentuk dan penghasilan projek (6 minggu)

 1. Faktor Reka bentuk
 2. Jenis bahan dan pengikat
 3. Alatan tangan dan mesin
 4. Proses
 5. Reka bentuk projek


 

 1. Elektronik (4 minggu)
  1. Nama, simbol dan fungsi komponen elektronik
  2. Membaca dan menterjemah lukisan skematik
  3. Penghasilan projek


 

 1. Lukisan Teknik (4 minggu)

  a. Alatan Lukisan

  b. Jenis Garisan

  c. Lukisan Ortografik


 

 1. Masakan (3 minggu)
  1. Perancangan menu
  2. Pemyediaan dan penyajian hidangan
  3. Etika makan


 

1.11 Tanaman Hiasan (2 minggu)

d. Pemasuan semula


 


 

BAHAGIAN PILIHAN 2 : EKONOMI RUMAH TANGGA (16 MINGGU)


 

2.1 Pemakanan dan pengurusan sajian ( 6 minggu)

e. Penyediaan dan penyajian hidangan

f. Reka cipta resipi


 

 1. Jahitan (8 minggu)
  1. Proses Jahitan

  b. Penghasilan projek Jahitan


 

 1. Perniagaan dan Keusahawanan (2 minggu)
  1. Asas keusahawanan


 


 

Panitia Kemahiran Hidup/SMKB/ZJ/08


 


 

BAHAGIAN TERAS : REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI ( 19 MINGGU)


 


 

1. Reka bentuk dan Teknologi


 

1.3 Reka Bentuk dan penghasilan projek (6 minggu)

 1. Faktor Reka bentuk
 2. Jenis bahan dan pengikat
 3. Alatan tangan dan mesin
 4. Proses
 5. Reka bentuk projek


 

 1. Elektronik (4 minggu)
  1. Nama, simbol dan fungsi komponen elektronik
  2. Membaca dan menterjemah lukisan skematik
  3. Penghasilan projek


 

 1. Lukisan Teknik (4 minggu)

  a. Alatan Lukisan

  b. Jenis Garisan

  c. Lukisan Ortografik


 

 1. Masakan (3 minggu)
  1. Perancangan menu
  2. Pemyediaan dan penyajian hidangan
  3. Etika makan


 

1.11 Tanaman Hiasan (2 minggu)

d. Pemasuan semula


 


 

BAHAGIAN PILIHAN 1 : KEMAHIRAN TEKNIKAL (16 MINGGU)


 

2.1 Lukisan Teknik ( 6 minggu)

e. Lukisan Teknik

f. Lukisan hamparan

g. Lukisan Keratan penuh


 

 1. Elektronik (8 minggu)
  1. Nama,symbol dan fungsi komponen elektronik
  2. Membaca dan menterjemah Lukisan Skematik

  e. Penghasilan projek


 

 1. Perniagaan dan Keusahawanan (2 minggu)
  1. Asas keusahawanan
  2. Usahawan dalam negeri
  3. Peranan kerajaan dalam membantu usahawan


 

Panitia Kemahiran Hidup/SMKB/ZJ/08


 


 


 


 


 


 


 

PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU


 

PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU


 

SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

TINGKATAN TIGA


 

BAHAGIAN TERAS : REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI ( 19 MINGGU)


 


 

1. Reka bentuk dan Teknologi


 

 1. Reka Cipta (7 minggu)
  1. Pengenalpastian masalah    
  2. Pencetusan, penjanaan dan pemilihan idea
  3. Perekaan projek
  4. Pemilihan reka bentuk
  5. Perancangan pembinaan projek
  6. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek
  7. Pendokumentasian


 

1.4 Elektrik (2 minggu)

c. Mengira kos tenaga elektrik

d. Pengenalan motor arus terus


 

 1. Elektronik (5 minggu)

  a. Nama, simbol dan fungsi komponen

  b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik

  c. Penghasilan projek


 

 1. Tempat Kediaman (3 minggu)
  1. Ruang tempat kediaman
  2. Keselesaan tempat kediaman
  3. Penjagaan tempat kediaman
  4. Susun atur alatan dan kelengkapan


 


 

BAHAGIAN PILIHAN 1 : KEMAHIRAN TEKNIKAL (16 MINGGU)


 

1.3 Elektronik (7 minggu)

a. Nama, simbol dan fungsi komponen

c. Penghasilan projek


 

 1. Enjin (7 minggu)
  1. Jenis dan kegunaan pengikat dan penyantum
  2. Bahagian luar enjin
  3. Bahagian dalam enjin
  4. Edaran empat lejang
  5. Sistem enjin
  6. Menservis enjin


 

 1. Perniagaan dan Keusahawanan (2 minggu)
  1. Konsumerisme


 


 

Panitia Kemahiran Hidup/SMKB/ZJ/08

BAHAGIAN TERAS : REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI ( 19 MINGGU)


 


 

1. Reka bentuk dan Teknologi


 

 1. Reka Cipta (7 minggu)
  1. Pengenalpastian masalah    
  2. Pencetusan, penjanaan dan pemilihan idea
  3. Perekaan projek
  4. Pemilihan reka bentuk
  5. Perancangan pembinaan projek
  6. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek
  7. Pendokumentasian


 

1.4 Elektrik (2 minggu)

c. Mengira kos tenaga elektrik

d. Pengenalan motor arus terus


 

 1. Elektronik (5 minggu)

  a. Nama, simbol dan fungsi komponen

  b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik

  c. Penghasilan projek


 

 1. Tempat Kediaman (3 minggu)
  1. Ruang tempat kediaman
  2. Keselesaan tempat kediaman
  3. Penjagaan tempat kediaman
  4. Susun atur alatan dan kelengkapan


 


 

BAHAGIAN PILIHAN 2 : EKONOMI RUMAH TANGGA (16 MINGGU)


 

 1. Biskut dan Kek (8 minggu)
  1. Kaedah gaul dan ramas
  2. Kaedah putar
  3. Kaedah enjut


 

 1. Jahitan (6 minggu)
  1. Proses Jahitan
  2. Penghasilan projek Jahitan


 

 1. Perniagaan dan Keusahawanan (2 minggu)
  1. Konsumerisme


 


 

Panitia Kemahiran Hidup/SMKB/ZJ/08


EmoticonEmoticon