RPH Minggu 20 - 21

Minggu 20

Tarikh: 11 Mei 2009 Hari: Isnin

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

KHB-Reka Bentuk & Teknologi

Tajuk

Tanaman Hiasan

Subtajuk

6.3 Penjagaan Anak Pokok

Objektif

1. Cara Menjaga Anak Pokok

2. Latihan Pengayaan

ABM

Buku teks, halaman 114 - 115

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Menghormati Orang Yang lebih Tua

Refleksi

Pelajar mengetahui cara penjagaan anak pokok

Tingkatan

3H (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Amalan Adat Warisan Keluarga

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Tahukah Anda?

Objektif

1. Mengenal pasti adat dan pantang larang yang diamalkan oleh keluarga

2. Menyatakan kepentingan pengekalan tradisi kekeluargaan

3. Mengamalkan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan harian

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 83 - 86

Penerapan Nilai

Adat dalam keluarga

Penilaian

Pelajar memahami pentingnya mengamalkan adat dan pantang larang dalam kehidupan harian

Refleksi

Pelajar menyatakan pendapat adat dan pantang larang yang diamalkan oleh keluarga mereka


Tarikh: 12 Mei 2009 Hari: Selasa

Tingkatan

3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Amalan Adat Warisan Keluarga

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Tahukah Anda?

Objektif

1. Mengenal pasti adat dan pantang larang yang diamalkan oleh keluarga

2. Menyatakan kepentingan pengekalan tradisi kekeluargaan

3. Mengamalkan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan harian

Prosedur

1. Perbincangan dalam kumpulan

2. Pembentangan hasil kerja

ABM

Buku teks, halaman 83 - 86

Penerapan Nilai

Adat dalam keluarga

Penilaian

Pelajar memberi kerjasama baik dalam sesi perbincangan berkumpulan

Refleksi

Pembentangan hasil kerja kumpulan sangat baik

Tingkatan

1C (Masa: 4.35 – 5.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Lukisan

Bidang

Seni Halus

Objektif

1. Menghasilkan sebuah lukisan perspektif

2. Mewarna menggunakan ton warna

Aktiviti

Melukis tajuk: Pemandangan Senja di Tepi Laut (Perspektif)

Penerapan Nilai

Bertolak ansur

Penyerapan Ilmu

Geografi

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Semua lukisan pelajar dapat disiapkan sebelum masa berakhir


Tarikh: 13 Mei 2009 Hari: Rabu

Tingkatan

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Lukisan

Bidang

Seni Halus

Objektif

1. Menghasilkan sebuah lukisan perspektif

2. Mewarna menggunakan ton warna

Aktiviti

Melukis tajuk: Pemandangan Senja di Tepi laut (Perspektif)

Penerapan Nilai

Bertolak ansur

Penyerapan Ilmu

Geografi

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar menghantar lukisan pada masa ditetapkan


Tarikh: 14 Mei 2009 Hari: Khamis

Tingkatan

1M (Masa: 2:00 – 3.10)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Lukisan

Bidang

Seni Halus

Objektif

1. Menghasilkan sebuah lukisan perspektif

2. Mewarna menggunakan ton warna

Aktiviti

Melukis tajuk: Pemandangan Senja di Tepi Laut (Perspektif)

Penerapan Nilai

Bertolak ansur

Penyerapan Ilmu

Geografi

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar berusaha menyiapkan lukisan pada masa ditetapkan

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

KHB-Reka Bentuk & Teknologi

Tajuk

Bab 1: Organisasi Bengkel & Keselamatan, Bab 2: Reka Bentuk & Penghasilan Projek, Bab 3: Elektrik, Bab 4: Kerja Paip

Subtajuk

Ulangkaji Bab 1 hingga 4

Objektif

1. Membuat ulangkaji untuk bab yang keluar dalam ujian

2. Ulangkaji bersama pelajar

ABM

Buku teks, halaman 1 - 85

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Ketekunan

Refleksi

Perbincangan dan soal jawab berjalan lancar dalam kelas

Tingkatan

3H (Masa: 4.35 – 5.10)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Amalan Adat Warisan Keluarga

Tajuk Khas

Bincangkan Bersama-sama

Objektif

1. Mengenal pasti adat dan pantang larang yang diamalkan oleh keluarga

2. Menyatakan kepentingan pengekalan tradisi kekeluargaan

3. Mengamalkan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan harian

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 87

Penerapan Nilai

Adat sebagai seorang pelajar

Penilaian

Penerapan unsur adat dalam sesuatu kaum

Refleksi

Pelajar menyatakan contoh adat dan pantang larang yang diamalkan oleh kaum Bidayuh, Iban dan Cina


Tarikh: 15 Mei 2009 Hari: Jumaat

Tingkatan

3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Maruah Keluarga Impian Bersama

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Praktikkan Bersama-sama

Objektif

1. Mengenal pasti kepentingan mengamalkan perlakuan yang baik

2. Mengetahui tanggungjawab memelihara maruah keluarga

3. Menjaga nama baik dan maruah diri serta keluarga

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 89 - 91

Penerapan Nilai

Menerapkan pentingya menjaga maruah diri pelajar

Penilaian

Pelajar memahami pentingnya berkelakuan baik sebagai seorang anak dan pelajar

Refleksi

Pelajar menghuraikan contoh-contoh perlakuan baik sebagai seorang anak dan pelajar

Tingkatan

1L (Masa: 2.35 – 3.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Lukisan

Bidang

Seni Halus

Objektif

1. Menghasilkan sebuah lukisan perspektif

2. Mewarna menggunakan ton warna

Aktiviti

Melukis tajuk: Pemandangan Senja di Tepi laut (Perspektif)

Penerapan Nilai

Bertolak ansur

Penyerapan Ilmu

Geografi

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar menyiapkan lukisan dengan sempurna


Minggu 21


Tarikh: 18 Mei 2009 Hari: Isnin

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Jamuan - Sempena Hari Guru

Tingkatan

3H (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Maruah Keluarga Impian Bersama

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Praktikkan Bersama-sama

Objektif

1. Mengenal pasti kepentingan mengamalkan perlakuan yang baik

2. Mengetahui tanggungjawab memelihara maruah keluarga

3. Menjaga nama baik dan maruah diri serta keluarga

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 89 - 91

Penerapan Nilai

Menjaga maruah diri pelajar

Penilaian

Pelajar mengetahui pentingnya tanggungjawab anak terhadap keluarga

Refleksi

Pelajar memberi contoh sikap baik yang perlu dicontohi


Tarikh: 19 Mei 2009 Hari: Selasa

Tingkatan

3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Maruah Keluarga Impian Bersama

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Praktikkan Bersama-sama

Objektif

1. Mengenal pasti kepentingan mengamalkan perlakuan yang baik

2. Mengetahui tanggungjawab memelihara maruah keluarga

3. Menjaga nama baik dan maruah diri serta keluarga

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 89 - 91

Penerapan Nilai

Menjaga maruah diri pelajar

Penilaian

Pelajar memahami tanggungjawab sebagai seorang anak

Refleksi

Pelajar menyenaraikan contoh amalan baik yang perlu diikuti

Tingkatan

1C (Masa: 4.35 – 5.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Ulangkaji

Bidang

Bab 1: Garisan, Bab 2: Warna, Bab 3: Jalinan, Bab 4: Rupa,

Bab 5: Bentuk

Objektif

Membuat ulangkaji keseluruhan bab yang keluar dalam peperiksaan semester 1

Aktiviti

Ulangkaji, sesi perbincangan dan soal jawab dalam kelas

Penerapan Nilai

Bersopan Santun

Penyerapan Ilmu

Matematik

Alat Bantu Mengajar

Buku Nota

Refleksi

Pelajar memberi kerjasamayang baik dalam sesi ulangkaji


Tarikh: 20 Mei 2009 Hari: Rabu

Tingkatan

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20)

Peperiksaan Semester 1


Tarikh: 21 Mei 2009 Hari: Khamis

Tingkatan

2K (Masa: 2:30 – 4.00)

Peperiksaan Semester 1

Kelas

2M (Masa: 4.30 – 5.45)

Peperiksaan Semester 1


Tarikh: 22 Mei 2009 Hari: Jumaat

Tingkatan

3E (Masa: 2.00 – 3.00), 1G (Masa: 4.30 – 5.30)

Peperiksaan Semester 1

.
↓↓↓Carian Pembaca Paling Panasss↓↓↓

RPH MINGGU 18 - 19

Minggu 18


Tarikh: 27 April 2009 Hari: Isnin

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

KHB-Reka Bentuk & Teknologi

Tajuk

Jahitan

Subtajuk

5.2 Penghasilan Artikel

Objektif

1. Menjahit artikel mudah

2. Menghias artikel menggunakan jahitan insang pari, suji bilang, silang pangkah, renda dan kun

ABM

Buku teks, halaman 97 - 101

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Kerajinan

Refleksi

Pelajar dapat membezakan jenis-jenis jahitan

Tingkatan

3H (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Kasih Dicurah Asuhan Ditaati

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Renung Bersama/ Iktibar Bersama

Objektif

1. Mengenal pasti peranan ibu bapa dalam mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak-anak

2. Menyedari kepentingan asuhan didikan ibu bapa

3. Mengamalkan sikap mentaati ibu bapa

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 72 - 76

Penerapan Nilai

Hemah Tinggi

Penilaian

Pelajar mengetahui pentingnya mentaati ibu bapa

Refleksi

Pelajar memberi pendapat cara menunjukkan kasih sayang kepada ibu bapa sebagai seorang anak


Tarikh: 28 April 2009 Hari: Selasa

Tingkatan

3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Kasih Dicurah Asuhan Ditaati

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Renung Bersama/ Iktibar Bersama

Objektif

1. Mengenal pasti peranan ibu bapa dalam mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak-anak

2. Menyedari kepentingan asuhan didikan ibu bapa

3. Mengamalkan sikap mentaati ibu bapa

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 72 – 76

Penerapan Nilai

Menjaga Maruah Diri

Penilaian

Penerapan kasih sayang terhadap kedua orang tua

Refleksi

Pelajar menyatakan idea cara membahagiakan kedua orang tua

Tingkatan

1C (Masa: 4.35 – 5.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Ruang

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Mengkaji hubungan antara ruang dan perspektif

2. Mengkaji hubungan antara ruang dan warna

3. Mengkaji hubungan antara ruang dan bentuk

Aktiviti

Melukis landasan keretapi

Penerapan Nilai

Toleransi

Penyerapan Ilmu

Sains

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar berusaha menghasilkan sebuah lukisan dari sudut perspektif


Tarikh: 29 April 2009 Hari: Rabu

Tingkatan

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Ruang

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Mengkaji hubungan antara ruang dan perspektif

2. Mengkaji hubungan antara ruang dan warna

3. Mengkaji hubungan antara ruang dan bentuk

Aktiviti

Melukis landasan keretapi

Penerapan Nilai

Peramah

Penyerapan Ilmu

Sains

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar mengapliksi penggunaan gubahan warna


Tarikh: 30 April 2009 Hari: Khamis

Tingkatan

1M (Masa: 2:00 – 3.10)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Ruang

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Mengkaji hubungan antara ruang dan perspektif

2. Mengkaji hubungan antara ruang dan warna

3. Mengkaji hubungan antara ruang dan bentuk

Aktiviti

Melukis landasan keretapi

Penerapan Nilai

Bertanggungjawab

Penyerapan Ilmu

Sains

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar menyiapkan lukisan

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

KHB-Reka Bentuk & Teknologi

Tajuk

Jahitan

Subtajuk

Latihan Pengayaan Bab 5: Jahitan

Objektif

1. Membuat latihan dalam buku teks

2. Membuat penyemakan jawapan bersama-sama

ABM

Buku teks, halaman 104

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Kasih Sayang

Refleksi

Pelajar menyiapkan latihan

Tingkatan

3H (Masa: 4.35 – 5.10)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Kasih Dicurah Asuhan Ditaati

Tajuk Khas

Refleksi/ Projek Bersama

Objektif

1. Mengenal pasti peranan ibu bapa dalam mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak-anak

2. Menyedari kepentingan asuhan didikan ibu bapa

3. Mengamalkan sikap mentaati ibu bapa

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 77

Penerapan Nilai

Amanah

Penilaian

Penerapan unsur kasih sayang dalam diri pelajar

Refleksi

Pelajar menghasilkan sebuah kad khas untuk ibu dan bapa


Tarikh: 1 Mei 2009 Hari: Jumaat

Cuti Hari Buruh


Minggu 19


Tarikh: 4 Mei 2009 Hari: Isnin

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

KHB-Reka Bentuk & Teknologi

Tajuk

Tanaman Hiasan

Subtajuk

6.1 Pembiakan Secara Keratan Batang

Objektif

1. Menerangkan jenis keratan batang

2. Menyediakan keratan batang

3. Menjaga keratan batang di tapak semaian

ABM

Buku teks, halaman 109 - 111

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Saling Membantu

Refleksi

Pelajar dapat membezakan jenis-jenis keratan batang

Tingkatan

3H (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Prinsip Kekeluargaan Asas Keharmonian

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Renung Bersama

Objektif

1. Mengenal pasti prinsip dalam keluarga

2. Memahami kepentingan diwujudkan prinsip kekeluargaan

3. Menerima dan mematuhi prinsip dalam keluarga

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 78 – 80

Penerapan Nilai

Bertanggungjawab

Penilaian

Pelajar memahami pentingnya mematuhi prinsip dalam keluarga

Refleksi

Pelajar menyatakan pendapat prinsip dalam keluarga masing-masing


Tarikh: 5 Mei 2009 Hari: Selasa

Tingkatan

3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Prinsip Kekeluargaan Asas Keharmonian

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Renung Bersama

Objektif

1. Mengenal pasti prinsip dalam keluarga

2. Memahami kepentingan diwujudkan prinsip kekeluargaan

3. Menerima dan mematuhi prinsip dalam keluarga

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 78 – 80

Penerapan Nilai

Bertanggungjawab

Penilaian

Pelajar memahami pentingnya mematuhi prinsip keluarga

Refleksi

Pelajar menyatakan pendapat prinsip kelurga yang dimalkan oleh mereka

Tingkatan

1C (Masa: 4.35 – 5.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Ruang

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Mengkaji hubungan antara ruang dan perspektif

2. Mengkaji hubungan antara ruang dan warna

3. Mengkaji hubungan antara ruang dan bentuk

Aktiviti

Melukis tajuk bebas tetapi berkaitan ruang dan perspektif

Penerapan Nilai

Sopan Santun

Penyerapan Ilmu

Sains

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar menghasilkan lukisan berbentuk perspektif dengan idea masing-masing


Tarikh: 6 Mei 2009 Hari: Rabu

Tingkatan

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Ruang

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Mengkaji hubungan antara ruang dan perspektif

2. Mengkaji hubungan antara ruang dan warna

3. Mengkaji hubungan antara ruang dan bentuk

Aktiviti

Melukis tajuk bebas tetapi berkaitan ruang dan perspektif

Penerapan Nilai

Hemah Tinggi

Penyerapan Ilmu

Sains

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar melukis sudut perspektif dengan bantuan guru


Tarikh: 7 Mei 2009 Hari: Khamis

Tingkatan

1M (Masa: 2:00 – 3.10)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Ruang

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Mengkaji hubungan antara ruang dan perspektif

2. Mengkaji hubungan antara ruang dan warna

3. Mengkaji hubungan antara ruang dan bentuk

Aktiviti

Melukis tajuk bebas tetapi berkaitan ruang dan perspektif

Penerapan Nilai

Hormat Kepada Orang Yang lebih Tua

Penyerapan Ilmu

Sains

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar menghasilkan lukisan perspektif dengan sempurna

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

KHB-Reka Bentuk & Teknologi

Tajuk

Tanaman Hiasan

Subtajuk

6.2 Penanaman Anak Pokok

Objektif

1. Menyediakan Medium Penanaman

2. Mengubah keratan berakar ke beg politena

ABM

Buku teks, halaman 111 - 113

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Menjaga Alam Sekitar

Refleksi

Pelajar memahami prosedur menyediakan medium penanaman keratan batang

Tingkatan

3H (Masa: 4.35 – 5.10)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Prinsip Kekeluargaan Asas Keharmonian

Tajuk Khas

Bincangkan Bersama-sama/ Apakah Tindakan Anda?

Objektif

1. Mengenal pasti prinsip dalam keluarga

2. Memahami kepentingan diwujudkan prinsip kekeluargaan

3. Menerima dan mematuhi prinsip dalam keluarga

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 81 – 82

Penerapan Nilai

Rasional

Penilaian

Pelajar memahami pentingnya mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh keluarga

Refleksi

Pelajar memberi contoh peraturan keluarga masing-masing


Tarikh: 8 Mei 2009 Hari: Jumaat

Tingkatan

3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Prinsip Kekeluargaan Asas Keharmonian

Tajuk Khas

Bincangkan Bersama-sama/ Apakah Tindakan Anda?

Objektif

1. Mengenal pasti prinsip dalam keluarga

2. Memahami kepentingan diwujudkan prinsip kekeluargaan

3. Menerima dan mematuhi prinsip dalam keluarga

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 81 – 82

Penerapan Nilai

Rasional

Penilaian

Pelajar mengetahui kebaikan mematuhi peraturan keluarga

Refleksi

Pelajar memberi contoh peraturan keluarga masing-masing

Tingkatan

1L (Masa: 2.35 – 3.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Ruang

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Mengkaji hubungan antara ruang dan perspektif

2. Mengkaji hubungan antara ruang dan warna

3. Mengkaji hubungan antara ruang dan bentuk

Aktiviti

Melukis tajuk bebas tetapi berkaitan ruang dan perspektif

Penerapan Nilai

Taat Kedua Ibu Bapa

Penyerapan Ilmu

Sains

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar menghasilkan lukisan perspektif dengan kreatif


.
↓↓↓Carian Pembaca Paling Panasss↓↓↓