RPT PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1


 

MINGGU/ TARIKH 

BIDANG/ TAJUK 

HASIL PEMBELAJARAN 

CATATAN/ AKTIVITI 


 

2 – 6


 

05.01.09 – 06.02.09


 

1.1 Penghasilan seni visual

1.1 Asas seni reka

a) Unsur seni

1. garisan

Meneroka pelbagai unsure seni dan prinsip rekaan dalam asas seni reka


 

Aras 1:

- Menyatakan wujudnya pelbagai unsur seni dalam objek ciptaan manusia


 

Aras 2:

- menyatakan wujudnya prinsip rekaan dalam alam dan objek buatan manusia

- menyatakan wujudnya prinsip rekaan dalam aktiviti seni visual


 

Aras 3:

- menggunakan asas seni reka dalam menghasilkabn kerja seni

Mengkaji garisan dengan perbagai teknik.


 

Mengkaji jenis-jenis garisan pada objek alam sekeliling.


 

Menghasilkan karya seni yang dapat menunjukkan jenis-jenis garisan.


 

5


 

26.01.09 –

30.01.09


 


 

CUTI TAHUN BARU CINA


 


 

7 – 8


 

09.02.09 –

20.02.09


 


 

1.2 Warna


 

Kemahiran seperti di atas 

1.Menghasilkan roda warna;

2. Memuat corak geometri berdasarkan warna harmoni.

3. Penyamaran serangga menggunakan warna harmoni menghasilkan teknik;

a.teknik kolaj

b.teknik catat  


 

9


 

23.02.09 –

27.02.09


 

1.3 Rupa


 

Kemahiran seperti di atas  

i. Mengenal rupa:

a) Organik dan geometri

b) Positif dan negative

ii. Mengenal rupa dan muka taip

iii. Menghasilkan rupa positif dan negatif menggunakan teknik:

a. Percikan

b. Kolaj

iv. Menghasilkan huruf blok


 

10 – 11


 

02.03.09 –

13.03.09


 


 

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1


 


 


 

12


 

16.03.09 –

20.03.09


 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


 


 


 


 

13 – 14


 

23.03.09 –

03.04.09


 

1.4 Bentuk


 

Kemahiran seperti di atas 

i. Mengenal dan mengkaji bentuk:

a) Ilusi

b) Konkrit

ii. Menghubungkait

a) Garisan dan bentuk

b) Rupa dan bentuk

iii. Melakar bentuk manusia (mengikut kadar bandingan dan struktur posisi tubuh)


 

15


 

06.04.09 –

10.04.09


 

1.5 Jalinan


 

Kemahiran seperti di atas 

i. Mengenal jailan sentuh dan jalinan tampak


 

16 – 17


 

13.04.09 –

24.04.09


 

1.6 Ruang


 

Kemahiran seperti di atas 

i. Lukisan

ii. Mewarna – ton warna


 

a) Penerokaan

b) Peniruan


 

18 – 19


 

27.04.09 –

08.05.09


 

1.2 Seni halus

(a) Lukisan


 

Lukisan perspektif


 

20 – 22


 

11.05.09 –

29.05.09


 


 

PEPERIKSAAN SEMESTER 1 


 

23 – 24


 

01.06.09 –

12.06.09


 


 

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


 

25 – 26


 

15.06.09 –

26.06.09


 

(b) Catan

- Penggunaan bahan

- Teknik-teknik catan

- Proses melukis


 

Kemahiran seperti di atas 

(i) Mewarna catan


 

27 – 28


 

29.06.09 –

10.07.09

(c) Arca

- Mengetahui jenis arca

- Proses membina model arca

- Pemahaman dan penghargaan


 

Kemahiran seperti di atas 

(i) Menghasilkan model arca dengan menggunakan kertas keras


 

29 – 30


 

13.07.09 –

24.07.09

(d) Cetakan

- Memahami jenis-jenis cetakan

- Alat dan bahan

- Proses mencetak


 

Kemahiran seperti di atas 

Menghasilkan cetakan benam (teknik kolograf)


 

31 – 32


 

27.07.09 –

07.08.09


 

1.3 Komunikasi visual

(a) Reka bentuk grafik - poster


 

Kemahiran seperti di atas 

i) Menghasilkan:

a) Tipografi

b) Poster – teknik catan


 

33 – 34


 

10.08.09 –

21.08.09


 


 

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 2


 

35


 

24.08.09 –

28.08.09


 


 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


 

36 – 37


 

31.08.09 –

11.09.09


 

1.4 Reka bentuk

(akan bermula di tg. 4)


 

1.5 Kraf tadisional

(a) Tembikar

(b) Anyaman


 

i) Mengkaji fungsi dan jenis

ii) Mengkaji alat, bahan dan teknik yang sesuai

iii) Mengkaji asal usul seni tembikar dan anyaman

1. Alat dan bahan:

a) Tembikar – plastisin

b) Anyaman

- Kertas warna

- Kadmanila

- Gunting & gam


 

2. Teknik:

a) Tembikar

- Picitan

- Lingkaran

b) Anyaman

- Memuat anyaman


 

3. Kajian


 

4. Proses

a) Tembikar

- Membuat trimming

- Membuat ragam hias

5. Kemasan

6. Apresiasi


 

39


 

21.09.09 –

25.09.09


 


 

CUTI HARI RAYA ADHA


 

38 – 40


 

14.09.09 –

02.10.09

ii. Kontra

a) Penerokaan kontra melalui unsur-unsur seni

iii. Penegasan

a) Kajian penegasan

b) Aplikasi

c) Penegasan dalam aktiviti

iv. Imbangan

a) Kajian imbangan pada alam sekeliling

b) Imbangan simetri dan tidak simetri

v. Pergerakan

a) Kajian pergerakan pada alam sekeliling

b) Kajian pergerakan dalam catan dan rupa

 

1. Lukisan poster

i. Mencorak- teknik cetakan

2. Lukisan

i. Penerokaan

ii. Kajian unsur seni dan prinsip rekaan


 

41 – 44


 

05.10.09 –

01.11.09

2. Sejarah dan apresiasi seni visual

a) Perkembangan seni visual di Malaysia

  • Seni halus
  • Kraf tradisional
    • Tembikar
    • anyaman

- Menghayati, memahami dan menghargai warisan b udaya seni alus dan kraf tradisional dari Negara lain

- Membuat bandingan perkembangan seni masa dulu dan masa kini dari segi bahan dan corak

a) Mengumpul dan mengkaji maklumat

b) Menghasilkan folio

c) Lawatan


 

45 – 47


 

02.11.09 –

20.11.09


 


 

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


 


 

48 – 53


 

23.11.09 –

03.01.2010


 


 

CUTI AKHIR TAHUN


 


 

1 comments so far

mesti tujuan blog dulu nak buat blog education ehhh. ;)


EmoticonEmoticon