RPT KHB PK TINGKATAN 1


 


 

MINGGU 


 

TAJUK 


 

SUB TAJUK 


 

OBJEKTIF 


 


 


 


 


 

2


 

05.01.09 –

09.01.09


 


 


 


 


 

3 – 9


 

12.01.09 –

27.02.09 


 

1. REKA BENTUK & TEKNOLOGI


 

1.1 Organisasi bengkel dan keselamatan


 


 


 


 


 

a. Pengurusan organisasi bengkel dan keselamatan 


 


 


 


 


 

i. Menyedia dan mempraktikkan struktur organisasi bengkel


 

ii. Mengamalkan langkah keselamatan


 

1.3 Reka bentuk dan penghasilan projek 


 


 

a. Pengenalan reka bentuk dan teknologi


 


 

i. Menyatakan definisi reka bentuk dan teknologi 

 


 

b. Faktor reka bentuk


 

i. Menyetakan faktor utama reka bentuk


 

c. Jenis bahan dan pengikat 

i. Menganal pasti saiz dan sifat bahan

ii. Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan bahan

iii. mengenal pasti jenis dan saiz pengikat

iii. Mengenal pasti penggunaan pengikat 

  


 

d. Alatan tangan dan mesin


 

i. Mengenal pasti nama dan fungsi alatan tangan

ii. Mengenal pasti nama dan fungsi mesin

iii. Mengenal pasti bahagian utama mesin

iv. Mengguna dan menyenggara mesin


 

e. Proses

i. Lukisan projek 


 

i. Membuat lakaran reka bentuk

ii. Memillih lakaran yang paling sesuai


 

ii. Pembinaan 


 

i. Mengenal pasti proses mengukur, menanda dan memotong

ii. Mengenal pasti cara membentuk dan mencantum


 

iii. Kemasan 


 

  1. Mengenal pasti alat dan bahan kemasan yang sesuai

f. Reka bentuk projek


 

i. Pernyataan masalah

i. Mengenal pasti masalah yang hendak diselesaikan

ii. Mengumpul maklumat dan data 

ii. Perancangan, pembinaan dan pengubah suaian projek  

i. Menyediakan jadual kerja

ii. Menyenaraikan bahan dan alatan yang diperlukan

iii. Mengubah suai projek untuk mendapatkan hasil yang lebih berkualiti


 

iii. Pendokumentasi 

i. Mengumpul dan merekod mklumat projek

ii. Mengira kos pengeluaran

iii. Membuat persembahan projek

5


 

26.01.09 –

30.01.09 


 


 

CUTI TAHUN BARU CINA 

10


 

02.03.09 –

06.03.09 


 


 

UJIAN SEMESTER I

12


 

16.03.09 –22.03.09 


 


 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I


 


 


 


 


 

14 – 15


 

30.03.09 –

10.04.09 


 


 


 


 


 

1.4 Elektrik


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

a. Sumber dan kegunaan elektrik


 


 


 


 


 

i. Mengenal pasti sumber elektrik

ii. Mengenal pasti kegunaan elektrik 


 

b. Jenis wayar dan kerja pendawaian


 

i. Mengenal pasati alatan tangan dan fungsinya

ii. Mengenal pasti jenis wayar dan kegunaannya

iii. Mengenal pasti jenis plag dan fungsinya

iv. Membuat pendawaian plag 3 pin 13 A

v. Menyatakan fungsi fius

vi. Mengenal pasti bahagian lampu pendarfluor

vii. Mengganti tiub dan suis penghidup


 

14 – 15


 

30.03.09 –

10.04.09 


 

1.6 Kerja Paip


 

a. Pengenalan sistem bekalan air di rumah 


 

i. Mengenal pasti sistem bekalan air di rumah

ii. Mengenal pasti nama dan fungsi paip yang disambungkan ke tangki simpanan air


 

 


 

b. Jenis paip, penyambungan paip dan bahan pemasangan 


 

i. Mengenal pasti jenis paip dan fungsi penyambung paip

ii. Mengenal pasti bahan pemasangan paip


 

 


 

c. Jenis dan kelengkapan paip 


 

i. Mengenal pasti dan menggunakan alatan tangan

ii. Mengenal pasti jenis, nama bahagian dan fungsi tangki simbah

iii. Menyatakan operasi tangki simbah

iv. Mengenal pasti jenis dan bahagian utama pili

v. Mengganti sesendal pili


 

d. Kerja penyenggaraan 


 

i. Mengenal pasti jenis dan fungsi perangkap

ii. Memilih dan menggunakan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan perangkap


 


 

16 – 18


 

13.04.09 –

30.04.09 


 


 

1.8 Jahitan


 


 

a. Mesin Jahit


 


 

i. Menggunakan mesin jahit

ii. Menjahit kertas tanpa benang

iii. Menjahit fabrik menggunakan benang

iv. Menyenggara mesin jahit 

 


 

b. Penghasilan artikel 


 

i. Menjahit artikel mudah

ii. Menghias artikel menggunakan jahitan insang pari, suji bilang, silang pangkah


 

19 – 20


 

04.05.09 –

15.05.09


 

1.11 Tanaman Hiasan


 

a. Pembiakan secara keratan


 

i. Menerangkan jenis keratan batang

ii. Menyediakan keratan batang

iii. Menjaga keratan batang di tapak semaian

  


 

b. Penanaman 


 

i. Menyediakan medium penanaman

ii. Mengubah keratan berakar ke beg politena


 

c. Penjagaan anak pokok


 

i. Menjaga anak pokok


 

21 – 22


 

18.05.09 –

29.05.09


 


 

PEPERIKSAAN SEMESTER 1


 

23 – 24


 

01.06.09 –

14.06.09


 


 


 

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER


 


 


 


 


 


 

25 – 29


 

15.06.09 17.07.09


 

4. PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN


 


 

4.1 Pengenalan kepada perniagaan


 


 


 


 


 


 


 


 

a. Konsep dan kepentingan perniagaan


 


 


 


 


 


 


 


 

i. Menerangkan konsep perniagaan

ii. Mengenal pasti kepentingan perniagaan kepada individu, masyarakat dan Negara.


 

 


 

b. Perkembangan perniagaan dan masa depannya 


 

i. Menerangkan perkembangan perniagaan masa dahulu hingga sekarang

ii. Membandingkan perniagaan masa dahulu dengan sekarang

iii. Meramalkan perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang

  


 

c. Bentuk dan jenis perniagaan


 


 


 

d. Milikian Perniagaan


 


 


 


 


 

e. Faktor mempengaruhi perniagaan 


 

i. Mengenal pasti bentuk perniagaan barang dan perkhidmatan

ii. Menerangkan jenis perniagaan dalam negeri dan antarabangsa


 

i. Mengenal pasti jenis perniagaan

ii. Mengenal pasti ciri milikan perniagaan berdasaarkan pemilik, liabiliti dan modal

iii.Menerangkan kelebihan dan kekurangan jenis milikan perniagaan


 

i. Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi periagaan

ii. Menjelaskan kesan setiap faktor yang mempengaruhi perniagaan


 

30 – 32


 

20.07.09 – 07.08.09 


 

4.2 Penubuhan dan Pengendalian perniagaan


 


 

a. Langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil


 

i. Perancangan perniagaan


 

i. Menyenaraikan langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil

i. Mengenal pasti elemen penting semasa merancang penubuhan perniagaan

ii. Menerangkan panduan merancang perniagaan


 

 


 


 


 

ii. Dokumen penubuhan perniagaan kecil


 


 


 

i. Mengenal pasti dokumen-dokumen penting penubuhan perniagaan

ii. Mengenal pasti maklumat penting dalam borang pendaftaran perniagaan dan perlesenan perniagaan

iii. Menerangkan cara membuat pendaftaran dan mendapatkan lesen perniagaan


 

iii. Cara mendapatkan modal 


 

i. Mengenal pasti sumber modal

- simpanan

- pinjaman


 

b. Pengendalian perniagaan


 

i. Pengendalian dan kawalan perniagaan


 

i. Mengenal pasti sumber bekalan stok

ii. Mengenal pasti aspek pengendalian dan kawalan perniagaan

iii. Menyediakan penyata aliran tunai 


 

ii Etika amalan perniagaan 


 

i. Menyatakan etika amalan perniagaan

ii. Menerangkan amalan perniagaan yang bertentangan dengan etika perniagaan 

33 – 34

10.08.09 –

21.08.09


 

UJIAN SEMESTER II 


 

35

24.08.09 –

30.08.09 


 


 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II


 


 

36 – 40


 

01.09.09 –

02.10.09 


 

4.3 Dokumen Perniagaan


 


 


 

a. Kepentingan dokumen


 

i. Menjelaskan kepentingan dokumen

ii. Menjelaskan kepentingan menyimpan dokumen

iii. Menjelaskan cara menyimpan dokumen

 


 

b. Jenis dokumen 


 

i. Mneyenaraikan jenis-jenis dokumen perniagaan

ii. mengkelaskan dokumen perniagaan sebelum, semasa dan selepas urusniaga


 

c. Maklumat penting dalam dokumen 


 

i. Mengenal pasti maklumat penting dalam dokumen

ii. Menentukan dokumen bagi kegunaan penyediaan akaun

iii. Membezakan diskaun tunai dan diskaun niaga

iv. Mengira diskaun dan syarat pembayaran

39


 

21.09.09 –

25.09.09 


 


 

CUTI HARI RAYA ADHA 


 

41 – 44


 

05.10.09 –

30.10.09 


 

4.4 Pengeluaran 


 

a. Pengertian pengeluaran


 

i. Menerangkan pengertian pengeluaran 

 


 

b. Faktor pengeluaran 


 

i. Menerangkan faktor dalam pengeluaran dan ganjaran

ii. Menerangkan kepentingan faktor pengeluaran


 

c. Bidang pengeluaran


 

i. Menerangkan maksud bidang pengeluaran


 


 

d. Kaitan pengeluaran dengan permintaan


 

i. Mengenal pasti kaitan pengeluaran dengan permintaan

ii. Menerangkan kesan pengeluaran dan permintaan terhadap harga


 

e. Proses pengeluaran 


 

i. Menerangkan komponen asas proses pengeluaran

ii. Menerangkan pengkhususan dalam proses pengeluaran

iii. Menjelasakan kebaikan dan kelemahan pengkhususan dalam proses pengeluaran


 

f. Pengiraan kos


 


 


 


 


 

i. Mengenal pasti kos bahan untuk sesuatu projek

ii. Menganggarkan kos overhed dan kos upah berdasarkan projek

iii. Mengira kos pengeluaran

iv. Menentukan harga jualan seunit


 

45 – 47


 

02.11.09 –

20.11.09


 


 


 

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


 

48 – 53


 

23.11.09 –

03.01.2010


 


 

CUTI AKHIR TAHUN


 


 


 


 

1 comments so far


EmoticonEmoticon