RPH Minggu 26 - 27

Minggu 26


 

Tarikh: 22 Jun 2009 Hari: Isnin

Kelas                         

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

KHB-Reka Bentuk & Teknologi

Tajuk

4.1 Pengenalan kepada perniagaaan

Subtajuk

1.3 Bentuk dan jenis perniagaan

Objektif

1. Mengenal pasti bentuk perniagaan barang dan perkhidmatan

2. Menerangkan jenis perniagaan dalam negeri dan antarabangsa

3. Mengenal pasti jenis perniagaannya

ABM

Buku teks, halaman 304 – 305

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Kerajinan

Refleksi

Pelajar dapat membezakan jenis-jenis perniagaan yang diamalkan pada masa sekarang

Tingkatan

3H (Masa: 5.10 – 6.20)

Perhimpunan Sesi Petang (Sempena Minggu Koop Sekolah)


 

Tarikh: 23 Jun 2009 Hari: Selasa

Tingkatan

3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Unit 17 Pemeliharaan Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Tahukah Anda?/ Projek Bersama

Objektif

1. Mengetahui cara menjaga alam sekitar

2. Menyedari kepentingan penglibatan manusia dalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar

3. Memberikan sumbangan dalam aktiviti menjaga alam sekitar

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 95 – 101

Penerapan Nilai

Toleransi dalam hidup bermasyarakat

Penilaian

Penerapan unsur kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk keseimbangan ekosistem

Refleksi

Pelajar menyatakan usaha yang dilakukan oleh mereka dalam aktiviti gotong-royong membersihkan kawasan sekolah

Tingkatan

1C (Masa: 4.35 – 5.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

1.2 Seni Halus

Bidang

1.2.2 Catan

Objektif

1. Mengenal pasti jenis media dan bahan yang digunakan dalam catan

2. Mempelajari teknik menghasilkan catan dan mengapliksi dalam lukisan

3. Proses melukis catan

Aktiviti

Mewarna catan

Penerapan Nilai

Berdikari

Penyerapan Ilmu

Sejarah

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna air

Refleksi

Pelajar berusaha memahami teori penggunaan catan, walaupun pada mulanya sukar namun akhirnya catan dapat dihasilkan apabila mengaplikasi teknik-teknik yang dipelajari


 

Tarikh: 24 Jun 2009 Hari: Rabu

Tingkatan

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

1.2 Seni Halus

Bidang

1.2.2 Catan

Objektif

1. Mengenal pasti jenis media dan bahan yang digunakan dalam catan

2. Mempelajari teknik menghasilkan catan dan mengapliksi dalam lukisan

3. Proses melukis catan

Aktiviti

Mewarna catan

Penerapan Nilai

Berdikari

Penyerapan Ilmu

Sejarah

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna air

Refleksi

Pelajar menghasilkan catan dengan bantuan guru


 

Tarikh: 25 Jun 2009 Hari: Khamis

Tingkatan

1M (Masa: 2:00 – 3.10)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

1.2 Seni Halus

Bidang

1.2.2 Catan

Objektif

1. Mengenal pasti jenis media dan bahan yang digunakan dalam catan

2. Mempelajari teknik menghasilkan catan dan mengapliksi dalam lukisan

3. Proses melukis catan

Aktiviti

Mewarna catan

Penerapan Nilai

Berdikari

Penyerapan Ilmu

Sejarah

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna air

Refleksi

Guru membimbing pelajar dalam menyiapkan catan dan memastikan pelajar menyiapkan tugasan diberi

Kelas                     

 1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

KHB-Reka Bentuk & Teknologi

Tajuk

4.1 Pengenalan kepada perniagaaan

Subtajuk

1.4 Milikan Perniagaan

Objektif

1. Mengenal pasti ciri milikan perniagaan berdasarkan pemilik, liabiliti dan modal

2. Menerangkan kelebihan dan kekurangan jenis milikan perniagaan

ABM

Buku teks, halaman 305 – 309

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Hemah Tinggi

Refleksi

Guru menerangkan dengan lebih terperinci tentang jenis-jenis perniagaan yang ada pada masa sekarang dengan memberi contoh-contoh yang mudah kerana terdapat segelintir pelajar yang kurang faham berkaitan milikan perniagaan

Tingkatan

3H (Masa: 4.35 – 5.10)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Unit 18 Udara Bersih Hidup Selesa

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab

Objektif

1. Mengenal pasti punca pencemaran udara dan kesannya

2. Menyedari kepentingan mengekalkan kualiti udara

3. Mengelakkan diri daripada terlibat dalam kegiatan yang boleh mencemarkan udara

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 102 – 103

Penerapan Nilai

Menjaga alam sekitar

Penilaian

Pelajar memahami pentingnya memelihara kesegaran alam sekeliling di mana mempengaruhi kualiti kehidupan manusia yang lebih baik

Refleksi

Pelajar menyenaraikan peranan pihak-pihak tertentu yang bertanggungjawab dalam menangani pencemaran alam sekitar


 

Tarikh: 26 Jun 2009 Hari: Jumaat

Tingkatan

3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Unit 18 Udara Bersih Hidup Selesa

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab

Objektif

1. Mengenal pasti punca pencemaran udara dan kesannya

2. Menyedari kepentingan mengekalkan kualiti udara

3. Mengelakkan diri daripada terlibat dalam kegiatan yang boleh mencemarkan udara

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 102 – 103

Penerapan Nilai

Memelihara dan memulihara sumber-sumber alam

Penilaian

Pelajar memahami pentingnya udara bersih terhadap semua hidupan bernyawa di muka bumi ini

Refleksi

Pelajar menyatakan pendapat punca pencemaran udara dan menyenaraikan kesannya dalam jangka panjang terhadap manusia dan semua hidupan pada masa kelak

Tingkatan

1L (Masa: 2.35 – 3.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

1.2 Seni Halus

Bidang

1.2.2 Catan

Objektif

1. Mengenal pasti jenis media dan bahan yang digunakan dalam catan

2. Mempelajari teknik menghasilkan catan dan mengapliksi dalam lukisan

3. Proses melukis catan

Aktiviti

Mewarna catan

Penerapan Nilai

Berdikari

Penyerapan Ilmu

Sejarah

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Guru membimbing pelajar dalam menyiapkan catan


 

Tarikh: 27 Jun 2009 Hari: Sabtu

Sambutan Hari Guru Bahagian di SMK Serian


 

Minggu 27


 

Tarikh: 29 Jun 2009 Hari: Isnin

Kelas                         

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

KHB-Reka Bentuk & Teknologi

Tajuk

4.1 Pengenalan kepada perniagaaan

Subtajuk

1.5 Faktor mempengaruhi perniagaan

Objektif

1. Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi perniagaan

2. Menjelaskan kesan setiap faktor yang mempengaruhi perniagaan

ABM

Buku teks, halaman 310 – 311

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Rasional

Refleksi

Pelajar menyenaraikan kesan-kesan bagi setiap faktor yang mempengaruhi perniagaan pada masa kini

Tingkatan

3H (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Unit 18 Udara Bersih Hidup Selesa

Tajuk Khas

Tahukah Anda?/ Anda Prihatin?/ Iktibar Bersama

Objektif

1. Mengenal pasti punca pencemaran udara dan kesannya

2. Menyedari kepentingan mengekalkan kualiti udara

3. Mengelakkan diri daripada terlibat dalam kegiatan yang boleh mencemarkan udara

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 104 – 107

Penerapan Nilai

Menjaga maruah diri sebagai seorang pelajar

Penilaian

Pelajar faham dan menghuraikan punca-punca berlakunya pencemaran pada masa sekarang

Refleksi

Pelajar membentangkan pendapat masing-masing berkaitan langkah-langkah mengelak pencemaran udara


 

Tarikh: 30 Jun 2009 Hari: Selasa

Tingkatan

3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Unit 18 Udara Bersih Hidup Selesa

Tajuk Khas

Tahukah Anda?/ Anda Prihatin?/ Iktibar Bersama

Objektif

1. Mengenal pasti punca pencemaran udara dan kesannya

2. Menyedari kepentingan mengekalkan kualiti udara

3. Mengelakkan diri daripada terlibat dalam kegiatan yang boleh mencemarkan udara

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 104 – 107

Penerapan Nilai

Kasih Sayang sesama manusia

Penilaian

 

Refleksi

 

Tingkatan

1C (Masa: 4.35 – 5.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

1.2 Seni Halus

Bidang

1.2.2 Catan

Objektif

1. Proses melukis catan

2. Pelajar melukis catan dengan idea masing-masing

Aktiviti

Melukis dan mewarna catan

Penerapan Nilai

Menghormati orang yang lebih tua

Penyerapan Ilmu

Geografi

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna air

Refleksi

 


 

Tarikh: 1 Julai 2009 Hari: Rabu

Tingkatan

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

1.2 Seni Halus

Bidang

1.2.2 Catan

Objektif

1. Proses melukis catan

2. Pelajar melukis catan dengan idea masing-masing

Aktiviti

Melukis dan mewarna catan

Penerapan Nilai

Menghormati orang yang lebih tua

Penyerapan Ilmu

Geografi

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna air

Refleksi

 


 

Tarikh: 2 Julai 2009 Hari: Khamis

Tingkatan

1M (Masa: 2:00 – 3.10)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

1.2 Seni Halus

Bidang

1.2.2 Catan

Objektif

1. Proses melukis catan

2. Pelajar melukis catan dengan idea masing-masing

Aktiviti

Melukis dan mewarna catan

Penerapan Nilai

Menghormati orang yang lebih tua

Penyerapan Ilmu

Geografi

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna air

Refleksi

 

Kelas                     

 1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

KHB-Reka Bentuk & Teknologi

Tajuk

4.1 Pengenalan kepada perniagaaan

Subtajuk

Latihan Pengayaan

Objektif

1. Membuat latihan pengayaan dalam buku teks

2. Penyemakan jawapan latihan pengayaan bersama-sama

3. Menerangkan konsep, bentuk dan jenis-jenis perniagaan secara ringkas

ABM

Buku teks, halaman 312

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Amanah

Refleksi

 

Tingkatan

3H (Masa: 4.35 – 5.10)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Unit 19 Sumber Laut Terpelihara Manfaat Bersama

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab

Objektif

1. Memahami kepentingan memelihara sumber laut dan lautan

2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab melindungi dan mengekalkan hidupan marin

3. Melaksanakan tanggungjawab memelihara laut dan lautan daripada tercemar

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 110

Penerapan Nilai

Mematuhi peraturan keluarga

Penilaian

 

Refleksi

 


 

Tarikh: 3 Julai 2009 Hari: Jumaat

Tingkatan

3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Unit 19 Sumber Laut Terpelihara Manfaat Bersama

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab

Objektif

1. Memahami kepentingan memelihara sumber laut dan lautan

2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab melindungi dan mengekalkan hidupan marin

3. Melaksanakan tanggungjawab memelihara laut dan lautan daripada tercemar

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 110

Penerapan Nilai

Menjaga adab dan tutur kata ketika bercakap

Penilaian

 

Refleksi

 

Tingkatan

1L (Masa: 2.35 – 3.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

1.2 Seni Halus

Bidang

1.2.2 Catan

Objektif

1. Proses melukis catan

2. Pelajar melukis catan dengan idea masing-masing

Aktiviti

Melukis dan mewarna catan

Penerapan Nilai

Menghormati orang yang lebih tua

Penyerapan Ilmu

Geografi

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna air

Refleksi