RPH Minggu 16 - 17

Minggu 16


Tarikh: 13 April 2009 Hari: Isnin

Cuti Peristiwa (Easter Day)


Tarikh: 14 April 2009 Hari: Selasa

Tingkatan

3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Bijak Bertindak Menjamin Kesejahteraan

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Iktibar Bersama

Objektif

1. Mengenal pasti gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat

2. Memahami kepentingan mengamalkan sikap rasional

3. Mengamalkan sikap rasional dalam kehidupan seharian

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 59 - 61

Penerapan Nilai

Rasional

Penilaian

Pelajar memahami pentingnya bersikap rasional bagi setiap insan

Refleksi

Pelajar memberi pendapat ciri-ciri seorang pelajar bersikap rasional

Tingkatan

1C (Masa: 4.35 – 5.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Bentuk

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Melakar bentuk manusia menggunakan skala

2. Melukis depan muka dan sisi muka

Aktiviti

Melakar muka manusia berdasarkan skala

Penerapan Nilai

Kesederhanaan

Penyerapan Ilmu

Sains

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar berusaha melukis wajah manusia menggunakan skala di beri


Tarikh: 15 April 2009 Hari: Rabu

Tingkatan

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Bentuk

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Melakar bentuk manusia menggunakan skala

2. Melukis depan muka dan sisi muka

Aktiviti

Melakar muka manusia berdasarkan skala

Penerapan Nilai

Kesederhanaan

Penyerapan Ilmu

Sains

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar membuat lakaran wajah berpandukan skala


Tarikh: 16 April 2009 Hari: Khamis

Tingkatan

1M (Masa: 2:00 – 3.10)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Bentuk

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Melakar bentuk manusia menggunakan skala

2. Melukis depan muka dan sisi muka

Aktiviti

Melakar muka manusia berdasarkan skala

Penerapan Nilai

Kesederhanaan

Penyerapan Ilmu

Sains

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar membuat lakaran wajah berpandukan skala

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

Jahitan

Tajuk

5.1 Jenis Mesin Jahit, Bahagian Utama Mesin Jahit dan Fungsinya

Subtajuk

1. Menggunakan mesin jahit

2. Menjahit kertas tanpa benang

3. Menjahit fabrik menggunakan benang

4. Menyenggara mesin jahit

Objektif

Buku teks, halaman 91 - 97

ABM

Sistematik

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Berdikari

Refleksi

Pelajar menyiapkan latihan pengayaan dalam buku teks

Tingkatan

3H (Masa: 4.35 – 5.10)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Bijak Bertindak Menjamin Kesejahteraan

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Iktibar Bersama

Objektif

1. Mengenal pasti gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat

2. Memahami kepentingan mengamalkan sikap rasional

3. Mengamalkan sikap rasional dalam kehidupan seharian

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 59 – 61

Penerapan Nilai

Rasional

Penilaian

Penerapan unsur rasional dalam diri setiap pelajar

Refleksi

Pelajar menghuraikan contoh gejala sosial yang perlu dielakkan


Tarikh: 17 April 2009 Hari: Jumaat

Tingkatan

3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Bijak Bertindak Menjamin Kesejahteraan

Tajuk Khas

Refleksi/ Bincangkan Bersama-sama/ Apakah Tindakan Anda?

Objektif

1. Mengenal pasti gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat

2. Memahami kepentingan mengamalkan sikap rasional

3. Mengamalkan sikap rasional dalam kehidupan seharian

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 62 – 64

Penerapan Nilai

Rasional

Penilaian

Penerapan unsur rasional dalam diri setiap pelajar

Refleksi

Pelajar memahami pentingnya mengamalkan sikap rasional

Tingkatan

1L (Masa: 2.35 – 3.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Bentuk

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Melakar bentuk manusia menggunakan skala

2. Melukis depan muka dan sisi muka

Aktiviti

Melakar muka manusia berdasarkan skala

Penerapan Nilai

Kesederhanaan

Penyerapan Ilmu

Sains

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar membuat lakaran wajah berpandukan skala


Tarikh: 18 April 2009 Hari: Sabtu (Kelas Ganti)

Tingkatan

1M (Masa: 2:00 – 3.10)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Bentuk

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Melakar bentuk manusia menggunakan skala

2. Melukis depan muka dan sisi muka

3. Mewarna menggunakan teknik kecerahan ton

Aktiviti

Melakar dan mewarnakan muka manusia

Penerapan Nilai

Kesederhanaan

Penyerapan Ilmu

Sains

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar menghasilkan idea kreatif dalam teknik mewarna

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

KHB-Reka Bentuk & Teknologi

Tajuk

Kerja Paip

Subtajuk

4.4 Kerja Penyenggaraan

Objektif

1. Mengenal pasti jenis dan fungsi perangkap

2. Memilih dan menggunakan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyelenggaraan perangkap

ABM

Buku teks, halaman 84 - 85

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Bertanggungjawab

Refleksi

Pelajar melukis dan memahami kegunaan alatan tangan dalam kerja penyelenggaraan perangkap

Tingkatan

3H (Masa: 4.35 – 5.10)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Bijak Bertindak Menjamin Kesejahteraan

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Iktibar Bersama

Objektif

1. Mengenal pasti gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat

2. Memahami kepentingan mengamalkan sikap rasional

3. Mengamalkan sikap rasional dalam kehidupan seharian

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 59 – 61

Penerapan Nilai

Rasional

Penilaian

Penerapan unsur rasional dalam diri pelajar

Refleksi

Pelajar menyatakan idea cara mengelak daripada terlibat dalam gejala sosial


Minggu 17


Tarikh: 20 April 2009 Hari: Isnin

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

KHB-Reka Bentuk & Teknologi

Tajuk

Jahitan

Subtajuk

5.1 Jenis Mesin Jahit, Bahagian Utama Mesin Jahit dan Fungsinya

Objektif

1. Menggunakan mesin jahit

2. Menjahit kertas tanpa benang

3. Menjahit fabrik menggunakan benang

4. Menyenggara mesin jahit

ABM

Buku teks, halaman 91 - 97

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Berjimat Cermat

Refleksi

Pelajar dapat membezakan jenis-jenis mesin jahit

Tingkatan

3H (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Berhemah Dalam Perbelanjaan

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Praktikkan Bersama-sama

Objektif

1. Menyedari kepentingan sikap sederhana semasa berbelanja

2. Mengamalkan sikap sederhana dalam kehidupan seharian

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 65 - 67

Penerapan Nilai

Berhemah Tinggi

Penilaian

Penerapan unsur bersikap sederhana dalam kehidupan seharian

Refleksi

Pelajar memberi pendapat cara mengamalkan sikap berjimat cermat dalam perbelanjaan keluarga


Tarikh: 21 April 2009 Hari: Selasa

Tingkatan

3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Berhemah Dalam Perbelanjaan

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Praktikkan Bersama-sama

Objektif

1. Menyedari kepentingan sikap sederhana semasa berbelanja

2. Mengamalkan sikap sederhana dalam kehidupan seharian

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 65 - 67

Penerapan Nilai

Berhemah Tinggi

Penilaian

Penerapan unsur bersikap sederhana dalam diri pelajar

Refleksi

Pelajar menyiapkan tugas dengan sempurna

Tingkatan

1C (Masa: 4.35 – 5.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Bentuk

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Melakar tubuh manusia menggunakan skala

2. Kajian pergerakan dan kedudukan tubuh

3. Melukis posisi tubuh badan manusia berdasarkan pergerakan badan

Aktiviti

Melakar kedudukan tubuh manusia berdasarkan skala

Penerapan Nilai

Berhemah

Penyerapan Ilmu

Pendidikan Seni Visual

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar menyiapkan lukisan dengan baik


Tarikh: 22 April 2009 Hari: Rabu

Tingkatan

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Bentuk

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Melakar tubuh manusia menggunakan skala

2. Kajian pergerakan dan kedudukan tubuh

3. Melukis posisi tubuh badan manusia berdasarkan pergerakan badan

Aktiviti

Melakar kedudukan tubuh manusia berdasarkan skala

Penerapan Nilai

Berhemah

Penyerapan Ilmu

Pendidikan Seni Visual

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar melukis dan mewarna dalam kelas


Tarikh: 23 April 2009 Hari: Khamis

Tingkatan

1M (Masa: 2:00 – 3.10)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Bentuk

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Melakar tubuh manusia menggunakan skala

2. Kajian pergerakan dan kedudukan tubuh

3. Melukis posisi tubuh badan manusia berdasarkan pergerakan badan

Aktiviti

Melakar kedudukan tubuh manusia berdasarkan skala

Penerapan Nilai

Berhemah

Penyerapan Ilmu

Pendidikan Seni Visual

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar menghasilkan lukisan tubuh badan manusia dengan baik

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

KHB-Reka Bentuk & Teknologi

Tajuk

Jahitan

Subtajuk

5.1 Jenis Mesin Jahit, Bahagian Utama Mesin Jahit dan Fungsinya

Objektif

1. Menggunakan mesin jahit

2. Menjahit kertas tanpa benang

3. Menjahit fabrik menggunakan benang

4. Menyenggara mesin jahit

ABM

Buku teks, halaman 91 - 97

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Bertolak Ansur

Refleksi

Pelajar mengetahui cara membaiki mesin jahit apabila berlaku kerosakan

Tingkatan

3H (Masa: 4.35 – 5.10)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Berhemah Dalam Perbelanjaan

Tajuk Khas

Iktibar Bersama/ Bincangkan Bersama-sama

Objektif

1. Menyedari kepentingan sikap sederhana semasa berbelanja

2. Mengamalkan sikap sederhana dalam kehidupan seharian

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 69 - 70

Penerapan Nilai

Hormat-Menghormati

Penilaian

Penerapan unsur berjimat cermat dalam diri pelajar

Refleksi

Pelajar menghuraikan cara menguruskan wang perbelanjaan sekolah mereka


Tarikh: 24 April 2009 Hari: Jumaat

Tingkatan

3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Berhemah Dalam Perbelanjaan

Tajuk Khas

Iktibar Bersama/ Bincangkan Bersama-sama

Objektif

1. Menyedari kepentingan sikap sederhana semasa berbelanja

2. Mengamalkan sikap sederhana dalam kehidupan seharian

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 69 - 70

Penerapan Nilai

Hormat-Menghormati

Penilaian

Pelajar memahami pentingnya bersikap berjimat cermat

Refleksi

Pelajar menyatakan pendapat bahawa menabung merupakan salah satu cara kita mengelak daripada boros

Tingkatan

1L (Masa: 2.35 – 3.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Bentuk

Bidang

Asas Seni Reka

Objektif

1. Melakar tubuh manusia menggunakan skala

2. Kajian pergerakan dan kedudukan tubuh

3. Melukis posisi tubuh badan manusia berdasarkan pergerakan badan

Aktiviti

Melakar kedudukan tubuh manusia berdasarkan skala

Penerapan Nilai

Berhemah

Penyerapan Ilmu

Pendidikan Seni Visual

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar melukis tubuh badan manusia dengan baik