RPH Minggu 37-38

Minggu 37


 

Tarikh: 7 September 2009 Hari: Isnin

Kelas                          

1H (Masa: 3.25 – 4.00) 

Subjek 

Perdagangan & Keusahawanan

Tajuk  

Bab 4: Pengeluaran

Subtajuk  

a) Pengertian pengeluaran

b) Faktor pengeluaran

c) Bidang pengeluaran

Objektif  

1. Menerangkan pengertian pengeluaran

2. Menerangkan faktor dalam pengeluaran dan ganjaran

3. Menerangkan kepentingan faktor pengeluaran

4. Menerangkan maksud bidang pengeluaran

ABM

Buku teks, halaman 354 - 357

KBKK  

Sistematik 

Nilai Murni  

Menghormati Orang Yang lebih Tua

Refleksi 

Pelajar memahami maksud pengeluaran dan bidang pengkhususan dalam pengeluaran. Semua pelajar menyalin nota dengan baik

Tingkatan 

3H (Masa: 5.10 – 6.20) 

Matapelajaran 

Pendidikan Moral 

Tajuk 

Unit 29: Mematuhi Undang-Undang Asas Kesejahteraan

Tajuk Khas 

Fikir dan Jawab/ Tahukah Anda?

Objektif 

1. Memahami kepentingan peraturan dan undang-undang

2. Menyedari kesan daripada perbuatan salah laku

3. Tidak melibatkan diri dengan kegiatan yang menyalahi peraturan dan undang-undang

Prosedur 

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi 

ABM 

Buku teks, halaman 176 – 178

Penerapan Nilai 

Mematuhi Peraturan dan Undang-Undang

Penilaian 

Pelajar memahami pentingnya perlembagaan undang-undang di Malaysia

Refleksi  

Pelajar menyatakan pendapat mengenai isu cetak rompak yang semakin berleluasa pada masa sekarang. Sebanyak 100% pelajar menunjukkan minat dalam sesi perbincangan cetak rompak.


 

Tarikh: 8 September 2009 Hari: Selasa

Tingkatan 

3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35) 

Matapelajaran 

Pendidikan Moral 

Tajuk 

Unit 29: Mematuhi Undang-Undang Asas Kesejahteraan

Tajuk Khas 

Fikir dan Jawab/ Tahukah Anda?

Objektif 

1. Memahami kepentingan peraturan dan undang-undang

2. Menyedari kesan daripada perbuatan salah laku

3. Tidak melibatkan diri dengan kegiatan yang menyalahi peraturan dan undang-undang

Prosedur 

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi 

ABM 

Buku teks, halaman 176 – 178

Penerapan Nilai 

Mematuhi Peraturan dan Undang-Undang

Penilaian 

Pelajar mengetahui denda dan hukuman yang dikenakan ke atas sesiapa yang ditangkap dalam aktiviti penjualan VCD dan CD cetak rompak.

Refleksi  

Pelajar menyatakan usaha masyarakat dalam membantu menjayakan kempen membanteras cetak rompak. Selain itu, pelajar menyatakan nilai murni yang diamalkan untuk membanteras kegiatan cetak rompak. Sebanyak 86% pelajar menghantar tugasan sebaik loceng berbunyi. Manakala 14% pelajar lagi tidak menghantar tugasan kerana membuat ulangkaji sendiri.

Tingkatan 

1C (Masa: 4.35 – 5.45) 

Matapelajaran 

Pendidikan Seni 

Tajuk 

Anyaman

Bidang 

Kraf Tradisional

Objektif 

1. Mengkaji sejarah anyaman

2. Mengkaji fungsi dan jenis

3. Teknik menghasilkan anyaman

Aktiviti 

Membuat anyaman tikar menggunakan kertas berwarna

Penerapan Nilai 

Mematuhi peraturan undang-undang

Penyerapan Ilmu  

Sejarah

Alat Bantu Mengajar

Kertas lukisan, warna, gunting, selotep, gam

Refleksi  

Semua pelajar menyiapkan anyaman tikar masing-masing


 

Tarikh: 9 September 2009 Hari: Rabu

Tingkatan 

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20) 

Matapelajaran 

Pendidikan Seni

Tajuk 

Anyaman

Bidang 

Kraf Tradisional

Objektif 

1. Mengkaji sejarah anyaman

2. Mengkaji fungsi dan jenis

3. Teknik menghasilkan anyaman

Aktiviti 

Membuat anyaman tikar menggunakan kertas berwarna

Penerapan Nilai 

Mematuhi peraturan undang-undang

Penyerapan Ilmu  

Sejarah

Alat Bantu Mengajar 

Kertas lukisan, warna, gunting, selotep, gam

Refleksi  

Sebanyak 100% pelajar menghantar tugasan anyaman tikar


 

Tarikh: 10 September 2009 Hari: Khamis

Tingkatan 

1M (Masa: 2:00 – 3.10) 

Matapelajaran 

Pendidikan Seni 

Tajuk 

Anyaman

Bidang 

Kraf Tradisional

Objektif 

1. Mengkaji sejarah anyaman

2. Mengkaji fungsi dan jenis

3. Teknik menghasilkan anyaman

Aktiviti 

Membuat anyaman tikar menggunakan kertas berwarna

Penerapan Nilai 

Mematuhi peraturan undang-undang

Penyerapan Ilmu  

Sejarah

Alat Bantu Mengajar

Kertas lukisan, warna, gunting, selotep, gam

Refleksi  

Pelajar menyiapkan tugasan dengan baik

Kelas                       

 1H (Masa: 3.25 – 4.00) 

Subjek 

Perdagangan & Keusahawanan

Tajuk  

Bab 4: Pengeluaran

Subtajuk  

Kaitan pengeluaran dengan permintaan

Objektif  

1. Mengenal pasti kaitan pengeluaran dengan permintaan

2. Menerangkan kesan pengeluaran dan permintaan terhadap harga

ABM  

Buku teks, halaman 358

KBKK

Sistematik 

Nilai Murni  

Budi bahasa

Refleksi 

Pelajar mengetahui kesan akibat kenaikan harga yang tidak stabil dalam pasaran.

Tingkatan 

3H (Masa: 4.35 – 5.10) 

Matapelajaran 

Pendidikan Moral 

Tajuk 

Unit 29: Mematuhi Undang-Undang Asas Kesejahteraan

Tajuk Khas 

Iktibar Bersama/ Bincangkan Bersama-Sama

Objektif 

1. Memahami kepentingan peraturan dan undang-undang

2. Menyedari kesan daripada perbuatan salah laku

3. Tidak melibatkan diri dengan kegiatan yang menyalahi peraturan dan undang-undang

Prosedur 

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM 

Buku teks, halaman 179 – 180

Penerapan Nilai 

Mematuhi Peraturan dan Undang-Undang

Penilaian 

Pelajar berbincang mengenai isu gengsterisme dan vandalisme di kalangan remaja pada masa kini

Refleksi  

Pelajar menyatakan pendapat mengenai punca berlakunya gengsterisme dan vandalisme di kalangan pelajar. Pelajar menghuraikan faktor-faktor penyebab secara satu persatu. Guru memberi nasihat dan pengajaran kepada pelajar berkaitan cara mengelakkan diri daripada terjebak dalam gengsterisme. Sebanyak 60% pelajar menghantar tugasan, manakala 40% lagi tidak menyiapkan tugasan.


 

Tarikh: 11 September 2009 Hari: Jumaat

Tingkatan 

3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20) 

Matapelajaran 

Pendidikan Moral 

Tajuk 

Unit 29: Mematuhi Undang-Undang Asas Kesejahteraan

Tajuk Khas 

Iktibar Bersama/ Bincangkan Bersama-Sama

Objektif 

1. Memahami kepentingan peraturan dan undang-undang

2. Menyedari kesan daripada perbuatan salah laku

3. Tidak melibatkan diri dengan kegiatan yang menyalahi peraturan dan undang-undang

Prosedur 

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi 

ABM 

Buku teks, halaman 179 – 180

Penerapan Nilai 

Mematuhi Peraturan dan Undang-Undang

Penilaian 

Pelajar mengetahui kesan yang diterima oleh orang awam dan mereka sendiri jika kemudahan awam dirosakkan oleh sesetengah orang yang tidak bertanggungjawab

Refleksi  

Isu vandalisme hangat dibincangkan oleh pelajar dan guru. Pelajar juga memberikan pendapat mengenai cara masing-masing menggunakan dan menghargai kemudahan awam. Sebanyak 72% pelajar mengaku menggunakan kemudahan awam dengan sebaik mungkin, manakala 28% pelajar lagi secara jujur mengaku tidak menggunakan kemudahan dengan baik. Guru memberi nasihat kepada pelajar agar menggunakan kemudahan awam dengan baik agar masyarakat dapat menggunakan kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan.

Tingkatan 

1L (Masa: 2.35 – 3.45) 

Matapelajaran 

Pendidikan Seni 

Tajuk 

Anyaman

Bidang 

Kraf Tradisional

Objektif 

1. Mengkaji sejarah anyaman

2. Mengkaji fungsi dan jenis

3. Teknik menghasilkan anyaman

Aktiviti 

Membuat anyaman tikar menggunakan kertas berwarna

Penerapan Nilai 

Mematuhi peraturan undang-undang

Penyerapan Ilmu  

Sejarah

Alat Bantu Mengajar 

Kertas lukisan, warna, gunting, selotep, gam

Refleksi  

Pelajar memberi kerjasama baik dalam menyiapkan tugasan


 

Minggu 38


 

Tarikh: 14 September 2009 Hari: Isnin

Kelas                          

1H (Masa: 3.25 – 4.00) 

Subjek 

Perdagangan & Keusahawanan

Tajuk  

Bab 4: Pengeluaran

Subtajuk  

Proses pengeluaran

Objektif

1. Menerangkan komponen asas proses pengeluaran

2. Menerangkan pengkhususan dalam proses pengeluaran

3. Menjelaskan kebaikan dan kelemahan pengkhususan dalam proses pengeluaran

ABM  

Buku teks, halaman 359 – 360

KBKK  

Sistematik 

Nilai Murni  

Menghormati Orang Yang lebih Tua

Refleksi 

Pelajar dapat membezakan kebaikan dan kelemahan pengkhususan dalam bidang pengeluaran

Tingkatan 

3H (Masa: 5.10 – 6.20) 

Matapelajaran 

Pendidikan Moral 

Tajuk 

Unit 30: Berfikir Sebelum Bersuara

Tajuk Khas 

Fikir dan Jawab/ Apakah Pendapat Anda?

Objektif 

1. Memahami keperluan kebebasan bersuara

2. Mengetahui kepentingan berfikir sebelum bersuara

3. Mengamalkan sikap berfikir sebelum bersuara

Prosedur 

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi 

ABM 

Buku teks, halaman 182 – 185

Penerapan Nilai 

Kebebasan Bersuara

Penilaian 

Pelajar memahami pentingnya setiap orang berfikir dahulu sebelum membuahkan pendapat dalam mesyuarat

Refleksi  

Sebanyak 100% pelajar bersetuju tindakan berfikir sebelum bersuara membuahkan idea yang bernas dan pendapat pasti diterima oleh ahli mesyuarat. Pelajar juga menyatakan kebaikan bersama antara diri sendiri dan orang lain hasil daripada tindakan berfikir terlebih dahulu sebelum bersuara.


 

Tarikh: 15 September 2009 Hari: Selasa

Tingkatan 

3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35) 

Matapelajaran 

Pendidikan Moral 

Tajuk 

Unit 30: Berfikir Sebelum Bersuara

Tajuk Khas 

Fikir dan Jawab/ Apakah Pendapat Anda?

Objektif 

1. Memahami keperluan kebebasan bersuara

2. Mengetahui kepentingan berfikir sebelum bersuara

3. Mengamalkan sikap berfikir sebelum bersuara

Prosedur 

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi 

ABM 

Buku teks, halaman 182 – 185

Penerapan Nilai 

Kebebasan Bersuara

Penilaian 

Pelajar memahami pentingnya kebaikan apabila sesorang berfikir terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pendapat

Refleksi

Pelajar menyatakan cara-cara untuk menghadiri mesyuarat dengan menggunakan kaedah berfikir sebelum bersuara

Tingkatan 

1C (Masa: 4.35 – 5.45) 

Matapelajaran 

Pendidikan Seni 

Tajuk 

Tembikar

Bidang 

Kraf Tradisional

Objektif 

1. Mengkaji asal usul seni tembikar

2. Mengkaji bentuk-bentuk tembikar

3. Proses menghasilkan tembikar menggunakan tanah liat

Aktiviti

Membuat tembikar pasu menggunakan plastisin

Penerapan Nilai 

Kebebasan bersuara

Penyerapan Ilmu  

Sains

Alat Bantu Mengajar 

Plastisin, pensil, pen

Refleksi  

Pelajar menunjukkan idea kreatif dalam menghasilkan pasu menggunakan plastisin.


 

Tarikh: 16 September 2009 Hari: Rabu

Tingkatan 

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran 

Pendidikan Seni 

Tajuk 

Tembikar

Bidang 

Kraf Tradisional

Objektif 

1. Mengkaji asal usul seni tembikar

2. Mengkaji bentuk-bentuk tembikar

3. Proses menghasilkan tembikar menggunakan tanah liat

Aktiviti 

Membuat tembikar pasu menggunakan plastisin

Penerapan Nilai 

Kebebasan bersuara

Penyerapan Ilmu  

Sains

Alat Bantu Mengajar 

Plastisin, pensil, pen

Refleksi  

 


 

Tarikh: 17 September 2009 Hari: Khamis

Tingkatan 

1M (Masa: 2:00 – 3.10) 

Matapelajaran

Pendidikan Seni 

Tajuk 

Tembikar

Bidang 

Kraf Tradisional

Objektif 

1. Mengkaji asal usul seni tembikar

2. Mengkaji bentuk-bentuk tembikar

3. Proses menghasilkan tembikar menggunakan tanah liat

Aktiviti 

Membuat tembikar pasu menggunakan plastisin

Penerapan Nilai 

Kebebasan bersuara

Penyerapan Ilmu  

Sains

Alat Bantu Mengajar 

Plastisin, pensil, pen

Refleksi  

 

Kelas                       

 1H (Masa: 3.25 – 4.00) 

Subjek 

Perdagangan & Keusahawanan

Tajuk  

Bab 4: Pengeluaran

Subtajuk

Pengiraan kos

Objektif  

1. Mengenal pasti kos bahan untuk sesuatu projek

2. Menganggarkan kos overhed dalam kos upah berdasarkan projek

3. Mengira kos pengeluaran

4. menentukan harga jualan seunit

ABM

Buku teks, halaman 361 – 363

KBKK  

Sistematik 

Nilai Murni  

Menghormati golongan wanita

Refleksi 

 

Tingkatan 

3H (Masa: 4.35 – 5.10) 

Matapelajaran 

Pendidikan Moral 

Tajuk 

Unit 30: Berfikir Sebelum Bersuara

Tajuk Khas 

Refleksi/ Bincangkan Bersama-Sama

Objektif 

1. Memahami keperluan kebebasan bersuara

2. Mengetahui kepentingan berfikir sebelum bersuara

3. Mengamalkan sikap berfikir sebelum bersuara

Prosedur 

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi 

ABM 

Buku teks, halaman 185 - 186

Penerapan Nilai 

Kebebasan Bersuara

Penilaian 

 

Refleksi  

 


 

Tarikh: 18 September 2009 Hari: Jumaat

Tingkatan 

3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20) 

Matapelajaran

Pendidikan Moral 

Tajuk 

Unit 30: Berfikir Sebelum Bersuara

Tajuk Khas 

Refleksi/ Bincangkan Bersama-Sama

Objektif 

1. Memahami keperluan kebebasan bersuara

2. Mengetahui kepentingan berfikir sebelum bersuara

3. Mengamalkan sikap berfikir sebelum bersuara

Prosedur 

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi 

ABM 

Buku teks, halaman 185 - 186

Penerapan Nilai 

Kebebasan Bersuara

Penilaian 

 

Refleksi  

 

Tingkatan 

1L (Masa: 2.35 – 3.45) 

Matapelajaran 

Pendidikan Seni 

Tajuk 

Tembikar

Bidang 

Kraf Tradisional

Objektif 

1. Mengkaji asal usul seni tembikar

2. Mengkaji bentuk-bentuk tembikar

3. Proses menghasilkan tembikar menggunakan tanah liat

Aktiviti 

Membuat tembikar pasu menggunakan plastisin

Penerapan Nilai 

Kebebasan bersuara

Penyerapan Ilmu  

Sains

Alat Bantu Mengajar 

Plastisin, pensil, pen

Refleksi