RPH Minggu 20 - 21

Minggu 20

Tarikh: 11 Mei 2009 Hari: Isnin

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

KHB-Reka Bentuk & Teknologi

Tajuk

Tanaman Hiasan

Subtajuk

6.3 Penjagaan Anak Pokok

Objektif

1. Cara Menjaga Anak Pokok

2. Latihan Pengayaan

ABM

Buku teks, halaman 114 - 115

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Menghormati Orang Yang lebih Tua

Refleksi

Pelajar mengetahui cara penjagaan anak pokok

Tingkatan

3H (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Amalan Adat Warisan Keluarga

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Tahukah Anda?

Objektif

1. Mengenal pasti adat dan pantang larang yang diamalkan oleh keluarga

2. Menyatakan kepentingan pengekalan tradisi kekeluargaan

3. Mengamalkan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan harian

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 83 - 86

Penerapan Nilai

Adat dalam keluarga

Penilaian

Pelajar memahami pentingnya mengamalkan adat dan pantang larang dalam kehidupan harian

Refleksi

Pelajar menyatakan pendapat adat dan pantang larang yang diamalkan oleh keluarga mereka


Tarikh: 12 Mei 2009 Hari: Selasa

Tingkatan

3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Amalan Adat Warisan Keluarga

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Tahukah Anda?

Objektif

1. Mengenal pasti adat dan pantang larang yang diamalkan oleh keluarga

2. Menyatakan kepentingan pengekalan tradisi kekeluargaan

3. Mengamalkan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan harian

Prosedur

1. Perbincangan dalam kumpulan

2. Pembentangan hasil kerja

ABM

Buku teks, halaman 83 - 86

Penerapan Nilai

Adat dalam keluarga

Penilaian

Pelajar memberi kerjasama baik dalam sesi perbincangan berkumpulan

Refleksi

Pembentangan hasil kerja kumpulan sangat baik

Tingkatan

1C (Masa: 4.35 – 5.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Lukisan

Bidang

Seni Halus

Objektif

1. Menghasilkan sebuah lukisan perspektif

2. Mewarna menggunakan ton warna

Aktiviti

Melukis tajuk: Pemandangan Senja di Tepi Laut (Perspektif)

Penerapan Nilai

Bertolak ansur

Penyerapan Ilmu

Geografi

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Semua lukisan pelajar dapat disiapkan sebelum masa berakhir


Tarikh: 13 Mei 2009 Hari: Rabu

Tingkatan

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Lukisan

Bidang

Seni Halus

Objektif

1. Menghasilkan sebuah lukisan perspektif

2. Mewarna menggunakan ton warna

Aktiviti

Melukis tajuk: Pemandangan Senja di Tepi laut (Perspektif)

Penerapan Nilai

Bertolak ansur

Penyerapan Ilmu

Geografi

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar menghantar lukisan pada masa ditetapkan


Tarikh: 14 Mei 2009 Hari: Khamis

Tingkatan

1M (Masa: 2:00 – 3.10)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Lukisan

Bidang

Seni Halus

Objektif

1. Menghasilkan sebuah lukisan perspektif

2. Mewarna menggunakan ton warna

Aktiviti

Melukis tajuk: Pemandangan Senja di Tepi Laut (Perspektif)

Penerapan Nilai

Bertolak ansur

Penyerapan Ilmu

Geografi

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar berusaha menyiapkan lukisan pada masa ditetapkan

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Subjek

KHB-Reka Bentuk & Teknologi

Tajuk

Bab 1: Organisasi Bengkel & Keselamatan, Bab 2: Reka Bentuk & Penghasilan Projek, Bab 3: Elektrik, Bab 4: Kerja Paip

Subtajuk

Ulangkaji Bab 1 hingga 4

Objektif

1. Membuat ulangkaji untuk bab yang keluar dalam ujian

2. Ulangkaji bersama pelajar

ABM

Buku teks, halaman 1 - 85

KBKK

Sistematik

Nilai Murni

Ketekunan

Refleksi

Perbincangan dan soal jawab berjalan lancar dalam kelas

Tingkatan

3H (Masa: 4.35 – 5.10)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Amalan Adat Warisan Keluarga

Tajuk Khas

Bincangkan Bersama-sama

Objektif

1. Mengenal pasti adat dan pantang larang yang diamalkan oleh keluarga

2. Menyatakan kepentingan pengekalan tradisi kekeluargaan

3. Mengamalkan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan harian

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 87

Penerapan Nilai

Adat sebagai seorang pelajar

Penilaian

Penerapan unsur adat dalam sesuatu kaum

Refleksi

Pelajar menyatakan contoh adat dan pantang larang yang diamalkan oleh kaum Bidayuh, Iban dan Cina


Tarikh: 15 Mei 2009 Hari: Jumaat

Tingkatan

3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Maruah Keluarga Impian Bersama

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Praktikkan Bersama-sama

Objektif

1. Mengenal pasti kepentingan mengamalkan perlakuan yang baik

2. Mengetahui tanggungjawab memelihara maruah keluarga

3. Menjaga nama baik dan maruah diri serta keluarga

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 89 - 91

Penerapan Nilai

Menerapkan pentingya menjaga maruah diri pelajar

Penilaian

Pelajar memahami pentingnya berkelakuan baik sebagai seorang anak dan pelajar

Refleksi

Pelajar menghuraikan contoh-contoh perlakuan baik sebagai seorang anak dan pelajar

Tingkatan

1L (Masa: 2.35 – 3.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Lukisan

Bidang

Seni Halus

Objektif

1. Menghasilkan sebuah lukisan perspektif

2. Mewarna menggunakan ton warna

Aktiviti

Melukis tajuk: Pemandangan Senja di Tepi laut (Perspektif)

Penerapan Nilai

Bertolak ansur

Penyerapan Ilmu

Geografi

Alat Bantu Mengajar

Pensel, pembaris, pemadam, kertas lukisan dan warna

Refleksi

Pelajar menyiapkan lukisan dengan sempurna


Minggu 21


Tarikh: 18 Mei 2009 Hari: Isnin

Kelas

1H (Masa: 3.25 – 4.00)

Jamuan - Sempena Hari Guru

Tingkatan

3H (Masa: 5.10 – 6.20)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Maruah Keluarga Impian Bersama

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Praktikkan Bersama-sama

Objektif

1. Mengenal pasti kepentingan mengamalkan perlakuan yang baik

2. Mengetahui tanggungjawab memelihara maruah keluarga

3. Menjaga nama baik dan maruah diri serta keluarga

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 89 - 91

Penerapan Nilai

Menjaga maruah diri pelajar

Penilaian

Pelajar mengetahui pentingnya tanggungjawab anak terhadap keluarga

Refleksi

Pelajar memberi contoh sikap baik yang perlu dicontohi


Tarikh: 19 Mei 2009 Hari: Selasa

Tingkatan

3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35)

Matapelajaran

Pendidikan Moral

Tajuk

Maruah Keluarga Impian Bersama

Tajuk Khas

Fikir dan Jawab/ Praktikkan Bersama-sama

Objektif

1. Mengenal pasti kepentingan mengamalkan perlakuan yang baik

2. Mengetahui tanggungjawab memelihara maruah keluarga

3. Menjaga nama baik dan maruah diri serta keluarga

Prosedur

1. Perbincangan dan soal jawab

2. Simulasi

3. Refleksi

ABM

Buku teks, halaman 89 - 91

Penerapan Nilai

Menjaga maruah diri pelajar

Penilaian

Pelajar memahami tanggungjawab sebagai seorang anak

Refleksi

Pelajar menyenaraikan contoh amalan baik yang perlu diikuti

Tingkatan

1C (Masa: 4.35 – 5.45)

Matapelajaran

Pendidikan Seni

Tajuk

Ulangkaji

Bidang

Bab 1: Garisan, Bab 2: Warna, Bab 3: Jalinan, Bab 4: Rupa,

Bab 5: Bentuk

Objektif

Membuat ulangkaji keseluruhan bab yang keluar dalam peperiksaan semester 1

Aktiviti

Ulangkaji, sesi perbincangan dan soal jawab dalam kelas

Penerapan Nilai

Bersopan Santun

Penyerapan Ilmu

Matematik

Alat Bantu Mengajar

Buku Nota

Refleksi

Pelajar memberi kerjasamayang baik dalam sesi ulangkaji


Tarikh: 20 Mei 2009 Hari: Rabu

Tingkatan

1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20)

Peperiksaan Semester 1


Tarikh: 21 Mei 2009 Hari: Khamis

Tingkatan

2K (Masa: 2:30 – 4.00)

Peperiksaan Semester 1

Kelas

2M (Masa: 4.30 – 5.45)

Peperiksaan Semester 1


Tarikh: 22 Mei 2009 Hari: Jumaat

Tingkatan

3E (Masa: 2.00 – 3.00), 1G (Masa: 4.30 – 5.30)

Peperiksaan Semester 1

1 comments so far

rph kemas dan rapi.tahniah


EmoticonEmoticon